Ett starkt tredje kvartal för Intentia

Ett starkt tredje kvartal för Intentia: Ökad marknadsandel och framgångsrikt effektiviseringsarbete grunden för kraftigt förbättrat resultat Stockholm den 25 oktober 2001 - Intentia International AB (XSSE: INT B) Intentia har genom framgångsrikt effektiviseringsarbete och till höga kostnader byggt upp en global organisation och en stark produktposition. Detta ger en unik styrkeposition från vilken Intentia kan genomföra en kraftfull expansion för att bli världsledande inom vår marknad. I enlighet med Intentias kortsiktiga mål utgör förutsättningen för expansionen att den kan ske med god lönsamhet och balanserade kassaflöden. Genom ett starkt tredje kvartal tar Intentia ytterligare ett steg mot dessa mål. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet förbättrades med 114 MSEK och uppgick till till 2 MSEK och licensintäkterna ökade med 33 % i en svag marknad. Under året har utvecklingen för Intentia visat en positiv trend där kontinuerlig effektivitetsförbättring och tillväxt givit utslag i en stärkt marknadsposition, väsentligt förbättrat lönsamhet och kassaflöde. Omsättningen ökade med 21 % från 2 268 MSEK till 2 736 MSEK, licensorderingången ökade med 19 % till 740 MSEK, rörelseresultatet steg med 274 MSEK till -6 MSEK och kassaflödet förbättrades med 462 MSEK och var -49 MSEK. "Utvecklingen visar att vi levererar enligt de åtaganden vi gjort. Vi har en stark position som vi ska utnyttja att växa från", säger Björn Algkvist och fortsätter "Vi har ett steg kvar innan vi nått våra mål för lönsamhet och kassaflöde. När dessa uppnåtts kommer Intentia att gå in i nästa expansionsfas i linje med våra planer." För ytterligare information, vänligen kontakta: Björn Algkvist VD Intentia International AB Telefon: 08-555 256 05 Fax: 08-555 259 99 Mobil: 0708-44 56 06 E-post: bjorn.algkvist@intentia.se Håkan Gyrulf vVD, ekonomi- & finansdirektör Intentia International AB Telefon: 08-555 25825 Fax: 08-555 259 99 Mobil: 0708-54 56 25 E-post: hakan.gyrulf @intentia.se Om Intentia Intentia är en av världens ledande leverantörer av lösningar för collaboration. Vårt mål är att bli den största leverantören av lösningar för collaboration genom att ge våra kunder morgondagens lösningar redan i dag. Intentia erbjuder sina kunder en en-leverantörslösning för alla behov inom collaboration för flera industrisektorer. Vi utvecklar, implementerar och underhåller våra egna lösningar för att kunna skapa högsta möjliga kundtillfredsställelse. Intentia Solution består av applikationer som omfattar customer relationship management (CRM), enterprise management (ENM), supply chain management (SCM), business performance measurement (BPM), e-business och value chain collaboration (VCC). Intentia har mer än 3 200 anställda och levererar tjänster till över 3 400 kunder inom tillverknings-, underhålls- och distributionsindustrin genom ett globalt nätverk som omfattar drygt 40 länder. Intentia är noterat på Stockholmsbörsen (XSSE) under beteckningen INT B. Besök Intentias webbplats på www.intentia.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01290/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01290/bit0002.pdf

Om oss

Intentia utvecklar programvara för affärssystem. Företagets produkt heter Movex.

Dokument & länkar