Intelligent agent från Intentia förändrar e-handelsmetoder

Intelligent agent från Intentia förändrar e-handelsmetoder Movex Intelligent Agent tillför revolutionerande förbättringar inom framförallt supply-chain management, customer-relations management och MRO (maintenance, repair, overhaul). Intentia släpper idag en produktnyhet som kommer att förändra det sätt på vilket affärer förhandlas och exekveras. Movex Intelligent Agent är en mjukvara med en inbyggd intelligens. När Movex-användaren specificerat förutsättningar som önskemål och krav skickas agenten ut på Internet eller ett intranät/extranät där den kontaktar olika leverantörer och källor och undersöker olika möjligheter samt förhandlar fram optimala lösningsalternativ åt uppdragsgivaren. "Användandet av intelligenta agenter har hittills varit begränsat till enklare uppdrag som till exempel rapportering eller webbsökning. I och med Movex Intelligent Agent har vi tagit ett stort steg mot automatiserade söknings- och förhandlingsprocesser. Våra kunder kommer att kunna se dramatiskt minskade omkostnader och leveranstider i och med denna innovation", säger Johan Berg, verkställande direktör, Intentia R&D. Förbättrade underlag för CRM Konkurrensen i den nya digitala ekonomin driver fram allt fler auktionsliknande situationer bland olika leverantörer av varor och tjänster. Dessa auktioner hålls idag framförallt i olika vertikalportaler för exempelvis råvarumarknaden (som exempelvis metalsite.com) men inom en snar framtid förväntas liknande auktioner äga rum för andra produkter samt även specialisttjänster i andra webbmiljöer. Movex Intelligent Agents stora fördel inom området är att den ökar användarens förmåga att vara mer aktivt involverad i prissättningsprocessen, som är en del av CRM, Customer Relationship Management och något som visat sig vara en kritisk faktor för ökad kundlojalitet. En annan viktig del av CRM är kartläggning av kundbeteende. De konkurrensfördelar som erbjuds genom statistisk eller analytisk planering, som till exempel budgetering, blir allt mindre effektiva eftersom baseras på en förväntad kontinuitet som blir allt mindre förekommande. Intentia anser att affärer som görs av företag i den digitala ekonomin kommer att bli allt mer dynamiska och kundcentrerade. I och med Movex Intelligent Agent kan affärssystemet kartlägga ett kundbeteende, lära sig av tidigare erfarenheter och dra nya slutsatser från dessa. Det kan också ge rekommendationer på aktiviteter som anpassar sig efter förändringar i kundens beteende. Movex Intelligent Agent är tillgänglig från tredje kvartalet år 2000. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Mikael Berg Director, Technology requirements, Intentia R&D Tel 013-35 9130 Johan Berg, verkställande direktör, Intentia R&D Tel 08 444 56 00 Företagsinformation Intentia; www.intentia.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00260/bit0002.pdf

Om oss

Intentia utvecklar programvara för affärssystem. Företagets produkt heter Movex.

Prenumerera

Dokument & länkar