Intentia anpassar den amerikanska organisationen efter väsentligt lägre licensförsäljning än förväntat

Intentia anpassar den amerikanska organisationen efter väsentligt lägre licensförsäljning än förväntat Den amerikanska marknaden för affärssystem var fortsatt mycket svag under fjärde kvartalet. Under förra året expanderade Intentia sin försäljnings- och konsultorganisation inför en förväntad ökning i licensförsäljning under senare delen av 1999. Licensförsäljningen blev emellertid betydligt svagare än förväntat. Till följd av den lägre konsultbeläggningen under år 2000 har personalnedskärningar genomförts för att anpassa organisationen till situationen. Därmed skapas en grund för en lönsam utveckling i USA under året. Totalt minskas organisationen med ett 60-tal personer. Den amerikanska organisationen förfogar därmed över drygt 350 medarbetare. Utvecklingen i USA kommer att ha en kraftigt negativ resultatpåverkan för koncernen 1999. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Håkan Gyrulf Financial Director och Senior Vice President, Intentia International Tel: +46 8 5552 5825 Ed Koepfler President Intentia Americas Group Tel: +1 847 413 8950 Company information: www.intentia.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/13/20000113BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/13/20000113BIT00620/bit0002.pdf

Om oss

Intentia utvecklar programvara för affärssystem. Företagets produkt heter Movex.

Dokument & länkar