Intentia föreslår optionsprogram för nyckelmedarbetare

Intentia föreslår optionsprogram för nyckelmedarbetare Styrelsen för Intentia International AB har beslutat att föreslå ordinarie bolagsstämman den 27 april att införa ett optionsprogram för anställda inom Intentia-koncernen. Programmet riktar sig till nyckelmedarbetare inom alla personalkategorier och omfattar totalt 1 750 000 teckningsoptioner. En option ger innehavaren möjlighet att efter två år erhålla en B-aktie i Intentia International AB till ett lösenpris, motsvarande 155% av medelbetalkursen på bolagets aktie under perioden från och med den 27 april 2000 till och med den 4 maj 2000. Optionsprogrammet kommer att utgöra ett incitament för anställda inom Intentia-koncernen och därmed positivt påverka koncernens fortsatta utveckling. Utspädningseffekten av det föreslagna programmet motsvarar 6,7 procent av det totala antalet aktier samt 4,1 procent av det totala antalet röster. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, inklusive tidigare utgivna och vid emissionens genomförande utestående personalprogram, motsvarar 10,8 procent av det totala antalet aktier samt 6,9 procent av antalet röster. Närmare villkor och omfattning kommer att framgå av styrelsens slutliga förslag till bolagsstämman. För ytterligare information, kontakta: Hans Nedenius Håkan Gyrulf Chefsjurist Ekonomidirektör Intentia International Intentia International Tel. 08-5552 5602 Tel. 08-5552 5285 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00760/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00760/bit0002.pdf

Om oss

Intentia utvecklar programvara för affärssystem. Företagets produkt heter Movex.

Dokument & länkar