Intentia kallar till extra bolagsstämma

Intentia kallar till extra bolagsstämma Stockholm, Sverige - Intentia International AB (publ) (XSSE; INT B). Styrelsen för Intentia International AB har som tidigare meddelats beslutat att förelägga bolagsstämma, konvertibelinnehavarna och börsen i Luxemburg förslag att ändra villkoren för det konvertibla förlagslånet på 100 000 000 EUR, som löper ut år 2004. Detta för att öka flexibiliteten och fullt ut kunna utnyttja den starka affärsmässiga ställning som Intentia har etablerat på marknaden. I enlighet med detta har styrelsen beslutat att kalla till extra bolagsstämma onsdag den 14 november klockan 14.00 på bolagets kontor. Kallelse kommer att ske genom annons i Svenska Dagbladet samt Post och Inrikes tidningar onsdag den 31 oktober. Aktieägare som önskar delta på stämman och som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut måste senast fredag den 2 november 2001 vara registrerad som aktieägare i den av VPC förda aktieboken för att få delta i bolagsstämman. Begäran om sådan registrering bör göras i god tid före den 2 november 2001. Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte handlingar enligt 4 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Vendevägen 89, 182 15 Danderyd, från och med den 7 november 2001 samt skickas till aktieägare som så önskar. För ytterligare information vänligen kontakta: Björn Algkvist Verkställande direktör Intentia International AB Telefon: +46-8-555 256 05 Fax: +46-8-555 259 99 Mobil: +46-8-708 44 56 05 e-post: bjorn.algkvist@intentia.se Håkan Gyrulf Finansdirektör Intentia International AB Telefon: +46-8-555 258 25 Fax: +46-8-555 259 99 Mobil: +46-8-708 54 56 25 e-post: hakan.gyrulf@intentia.se Om Intentia Intentia är en av världens ledande leverantörer av lösningar för collaboration. Vårt mål är att bli den största leverantören av lösningar för collaboration genom att ge våra kunder morgondagens lösningar redan i dag. Intentia erbjuder sina kunder en en-leverantörslösning för alla behov inom collaboration för flera industrisektorer. Vi utvecklar, implementerar och underhåller våra egna lösningar för att kunna skapa högsta möjliga kundtillfredsställelse. Intentia Solution består av applikationer som omfattar customer relationship management (CRM), enterprise management (ENM), supply chain management (SCM), business performance measurement (BPM), e-business och value chain collaboration (VCC). Intentia har mer än 3 200 anställda och levererar tjänster till över 3 400 kunder inom tillverknings-, underhålls- och distributionsindustrin genom ett globalt nätverk som omfattar drygt 40 länder. Intentia är noterat på Stockholmsbörsen (XSSE) under beteckningen INT B. Besök Intentias webbplats på www.intentia.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00800/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00800/bit0002.pdf

Om oss

Intentia utvecklar programvara för affärssystem. Företagets produkt heter Movex.

Dokument & länkar