Intentia offentliggör förslag till innehavarna av det konvertibla förlagslånet på 100 000 000 EUR 5 % som löper ut år 20

**FÅR EJ OFFENTLIGGÖRASELLER DISTRIBUERAS I FÖRENTA STATERNA ELLER STORBRITANNIEN** Intentia offentliggör förslag till innehavarna av det konvertibla förlagslånet på 100 000 000 EUR 5 % som löper ut år 2004 Stockholm, Sverige-Intentia International AB (publ) (XSSE:INT B) meddelade samtidigt med offentliggörandet av resultaten från tredje kvartalet ett förslag för att ändra det utestående konvertibla förlagslånet på 100 000 000 EUR 5 % som löper ut år 2004 ("förlagslånet"). Detta för att öka flexibiliteten och fullt ut kunna utnyttja den starka affärsmässiga ställning som Intentia har etablerat på marknaden. Förslaget måste godkännas av Intentias aktieägare, konvertibelförvaltaren, konvertibelinnehavarna och börsen i Luxemburg. Enligt förslaget kommer konvertibelinnehavare att få möjlighet att teckna sig för 80 000 B-aktier per 500 000 EUR i konvertibelvärde. Detta motsvarar 6,25 EUR per aktie, eller cirka 55 SEK i fast konvertibelkurs i enlighet med de ursprungliga villkoren för förlagslånet, eller cirka 59 SEK till dagens växelkurs på 1 EUR=9,46 SEK. Teckningserbjudandet gäller för upp till 40 % av utestående nominellt konvertibelbelopp. Om aktier motsvarande mindre än 40 % av det totala värdet av konvertiblarna tecknas, kommer konvertibelinnehavarna att få möjlighet att teckna ytterligare aktier upp till gränsen på 40 % av det totala värdet (vid överteckning kommer en proportionell fördelning att ske). Efter uppköpserbjudandet kommer återstående konvertibelinnehavare att få möjlighet att rösta om ett förslag till ändring av villkoren för de kvarvarande utestående konvertiblarna. De konvertibelinnehavare som tecknat aktier är skyldiga att rösta för ett godkännande av ändringsförslaget. Ändringsförslaget är följande: Punkt Ursprungliga villkor Nya villkor Storlek 100 000 000 Minst 60 000 000 EUR till Högst 100 000 000 EUR Konverteringskurs 252,96 SEK 130 SEK 1) Förfallodag 15 juli 2004 15 juli 2006 Förtidsinlösen Möjlighet till Möjlighet till förtidsinlösen efter juli förtidsinlösen när som 2002 om aktien handlas helst om aktien handlas för 130 % av för 108 % under 20 konverteringskursen under börsdagar 20 börsdagar Det främsta syftet med förslaget är att öka Intentias flexibilitet både finansiellt och verksamhetsmässigt i framtiden genom att minska företagets skuldsättning och ränteutgifter. Intentia anser att villkoren i förslaget ligger i både företagets och värdepappersinnehavarnas intresse, inklusive aktieägarna. Det totala antal Intentia B-aktier som erbjuds för konvertiblerna enligt detta förslag motsvarar en ökning på ungefär 8 %, till 20 % av företagets aktier, beroende på hur stor andel av nuvarande konvertibler som kommer att konverteras till aktier, jämfört med de ursprungliga villkoren för förlagslånet. Intentia har för avsikt att inom den närmaste tiden utlysa en extra bolagsstämma för att godkänna förslaget om nyemissioner i enlighet med förslaget till ändring av villkoren för förlagslånet och för att ge styrelsen bemyndigande att genomföra de föreslagna ändringarna i villkoren för förlagslånet. Om bolagsstämman godkänner förslaget, kommer teckningstiden börja löpa så snart som praktiskt möjligt efter den extra bolagsstämman. Ett möte för konvertibelinnehavarna kommer att hållas efter teckningsperiodens utgång för att rösta om förslaget till ändring av de kvarvarande utestående konvertiblerna. Teckningserbjudandet kommer inte gälla konvertibelinnehavare i Storbritannien, utom för personer vars ordinarie verksamhet omfattar uppköp, innehav, förvaltning eller avyttring av investeringar (som huvudägare eller agent) för affärsändamål, eller som på annat sätt befinner sig i en situation som varken nu eller senare leder till ett offentligt erbjudande i Storbritannien enligt brittiska förordningar om offentliga värdepapperserbjudanden (Public Offers of Securities Regulations 1995, as amended). Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om försäljning i USA av värdepapper i Intentia International AB. Värdepappren registreras inte enligt den amerikanska värdepapperslagen (U.S. Securities Act of 1993, as amended) och de får inte erbjudas eller säljas i USA eller till amerikaner om inte ett uttryckligt undantag gjorts från sådan registrering. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Björn Algkvist VD Intentia International AB Telefon: +46-8-555 256 05 Fax: +46-8-555 259 99 Mobil: +46-8-708 44 56 06 e-post: bjorn.algkvist@intentia.se Håkan Gyrulf Ekonomidirektör Intentia International AB Telefon: +46-8-555 258 25 Fax: +46-8-555 259 99 Mobil: +46-8-708 54 56 25 e-post: hakan.gyrulf@intentia.se Om Intentia Intentia är en av världens ledande leverantörer av lösningar för collaboration. Vårt mål är att bli den största leverantören av lösningar för collaboration genom att ge våra kunder morgondagens lösningar redan i dag. Intentia erbjuder sina kunder en en-leverantörslösning för alla behov inom collaboration för flera industrisektorer. Vi utvecklar, implementerar och underhåller våra egna lösningar för att kunna skapa högsta möjliga kundtillfredsställelse. Intentia Solution består av applikationer som omfattar customer relationship management (CRM), enterprise management (ENM), supply chain management (SCM), business performance measurement (BPM), e-business och value chain collaboration (VCC). Intentia har mer än 3 200 anställda och levererar tjänster till över 3 400 kunder inom tillverknings-, underhålls- och distributionsindustrin genom ett globalt nätverk som omfattar drygt 40 länder. Intentia är noterat på Stockholmsbörsen (XSSE) under beteckningen INT B. Besök Intentias webbplats på www.intentia.com Till den fasta konverteringskursen enligt förlagslånets villkor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01330/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01330/bit0002.pdf

Om oss

Intentia utvecklar programvara för affärssystem. Företagets produkt heter Movex.

Dokument & länkar