Intentias erbjudande att konvertera 40 % av utestående konvertibellån till aktier fulltecknades

Intentias erbjudande att konvertera 40 % av utestående konvertibellån till aktier fulltecknades Stockholm, Sverige - Intentia International AB (publ) (XSSE:INT B) meddelar att konvertibelinnehavare med konvertibelinnehav motsvarande 97 % av det totala lånet har accepterat erbjudandet att konvertera upp till 40 % av det konvertibla förlagslånet till aktier. Erbjudandet övertecknades, vilket innebär att 40 % av konvertibellånet kommer att konverteras till aktier. Därmed kommer också de föreslagna förändringarna av villkoren för kvarvarande konvertibler att accepteras, eftersom kvalificerad majoritet uppnåtts för dessa förändringar. Förändringarna innebär att konverteringskursen sänks till 130 kronor och att löptiden förlängs till den 15 juli 2006 från nuvarande 15 juli 2004. Dessutom kan Intentia begära tvångskonvertering vid ett tillfälle som Intentia själv väljer, när Intentiaaktien under 20 börsdagar överstigit konverteringskursen med 8 % eller mer. De nu vidtagna förändringarna innebär att Intentias finansiella position stärks väsentligt. Den genomförda konverteringen innebär att Intentias soliditet förbättras, skuldsättningen inklusive konvertbellån minskar och räntekostnaderna sjunker. På årsbasis motsvarar de minskade räntekostnaderna drygt 18 MSEK vid nuvarande EUR/SEK kurs. Baserat på balansräkningen per den 30 september innebär detta att Intentias soliditet ökar med i storleksordningen 10 procentenheter till omkring 23 %. Storleken på det konvertibla förlagslånet minskar från 974 MSEK till 584 MSEK genom konverteringen av 40 % av lånet till aktier. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Håkan Gyrulf Ekonomidirektör Intentia International AB (publ) Telefon: +46 8 555 258 25 Fax: +46 8 555 259 99 Mobil: +46 8 708 54 56 25 E-post: hakan.gyrulf@intentia.se Thomas Ahlerup Informationschef Intentia International AB (publ) Telefon: +46 8 555 257 66 Fax: +46 8 555 259 99 Mobil: +46 708 545 666 E-post: thomas.ahlerup@intentia.se Om Intentia Intentia är en av världens ledande leverantörer av systemlösningar för den samverkande ekonomin. Vårt mål är att bli den största leverantören genom att ge våra kunder morgondagens lösningar redan i dag. Intentia erbjuder sina kunder en en-leverantörslösning för alla behov inom den samverkande ekonomin för flera industrisektorer. Vi utvecklar, implementerar och underhåller våra egna lösningar för att kunna skapa högsta möjliga kundtillfredsställelse. Intentia Solution består av applikationer som omfattar Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Management (ENM), Supply Chain Management (SCM), Business Performance Measurement (BPM), e-business och Value Chain Collaboration (VCC). Intentia har mer än 3 200 anställda och levererar tjänster till över 3 400 kunder inom tillverknings-, underhålls- och distributionsindustrin genom ett globalt nätverk som omfattar drygt 40 länder. Intentia är noterat på Stockholmsbörsen (XSSE) under beteckningen INT B. Besök Intentias webbplats på http:// www.intentia.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00880/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00880/bit0001.pdf

Om oss

Intentia utvecklar programvara för affärssystem. Företagets produkt heter Movex.

Dokument & länkar