Movex Collaboration Applications förändrar Grunden för Service och Underhåll inom Transportsektorn

Movex Collaboration Applications förändrar Grunden för Service och Underhåll inom Transportsektorn Stockholm, Sverige - Intentia International AB (publ) (XSSE: INT B) meddelar idag att den nya integrerade funktionaliteten i Movex Collaboration Applications skapar helt nya förutsättningar inom sektorn för service och underhåll. Movex Collaboration Applications gör det möjligt att praktiskt genomföra helt nya koncept och effektiviseringar som tidigare inte har varit möjliga. Utifrån en tidig satsning på flygindustrin, med dess stränga krav på tillgänglighet och säkerhet, har Intentia vidare utvecklat Movex Collaboration Applications till att innefatta kompletta lösningar för service och underhåll inom hela transportindustrin. Intentia har kunder inom samtliga segment - vatten, väg, räls och luft. Exempel på kunder är DCN International, Techno Service Nederland, Renfe och SAS. Transportsektorn genomgår en förändring som sprids globalt. Branschen avregleras i allt snabbare takt. Internationella samarbeten skapar nya konstellationer, både mellan företag och myndigheter. En annan stor trend är den ökade koncentrationen på kärnverksamheten, vilket betyder omfattande outsourcing av olika funktioner. "Movex är tack vare sin tekniska arkitektur världens mest dynamiska system. Vi har utvecklat Movex med förståelse för att vi lever i en föränderlig värld. Ett modernt system ska inte hindra utvecklingen, det ska skapa rätt förutsättningar", säger Håkan Rosvall, ansvarig för Intentia Industry Application Center MRO. Den 25 september lanserades Movex Collaboration Applications. Med nya Movex levererar nu Intentia funktionalitet som motsvarar Intentias vision om den samverkande ekonomin. Via större samverkan mellan och inom företag fås en revolutionerande ökning i effektivitet. Intentia jämför effekten av samverkande affärsprocesser med vad som hände när containrar infördes i transportindustrin. "I jämförelse med hanteringen av styckegods kom lastning och lossning via containrar att ge en 98- procentig effektivitetsökning inom sjöfartsindustrin. Vi står inför ett paradigmskifte. Tanken svindlar nästan inför den styrka som samverkande affärsprocesser medför", säger Johan Berg, VD Intentia Research & Development. Lanseringen av Movex Collaboration Applications ger just de rätta förutsättningarna att genomföra koncept som exempelvis "tillgänglighetsaffären"- en affär som är en överlevnadsfråga för företag inom service- och underhållssektorn, där olika typer av tjänster för material, teknik och underhåll ger kunderna en tillgänglighetsgaranti. "Hemligheten bakom en lyckosam tillgänglighetsaffär heter samverkan både internt och externt, för att skapa effektivitet i planering, exekvering och uppföljning. Movex Collaboration Applications är marknadens modernaste integrerade system som klarar dessa hårt ställda krav", berättar Håkan Rosvall. Bland ny funktionalitet i Movex Collaboration Applications finns bland annat integrerade lösningar för: Customer Order Management. Stödjer "tillgänglighetsaffären" genom tjänster inom materialhantering såsom försäljning, utbyte, uthyrning samt tjänster för teknik, garantier, reparation och underhåll. En komplett och fullt integrerad lösning för planering; Service Requirements Planner (SRP), Material Requirements Planning (MRP), Multi- Site Planner (MSP), Advanced Production Planner (APP). Tillsammans optimerar applikationerna allt det behov som krävs vid planering för material, kompetens, verktyg och inköp (inklusive subcontract management). Planeringsprocessen drivs av kärnverksamheten, såsom exempelvis ett fordons tidtabell, och kundorder. En viktig funktion är samordning av planeringen för kärnverksamheten respektive underhåll till en och gemensam planering. Diagnostic Management. Stödjer Reliability Centered Maintenance (RCM). Rapportering av utrustningens tillstånd och felutfall samt beräkning och uppföljning av tillförlitlighet. Corporate Portal. Kraftfullt rollbaserat instrument som möjliggör integrationer mellan olika applikationer. Corporate Portal ger möjlighet att återge för kunden och/eller anställda all data om utrustningen, såsom historik, nuvarande status samt prognosticerat underhåll. För mer information, vänligen kontakta: Johan Berg Verkställande Direktör Intentia Research and Development Telefon: +46 8 55 52 50 00 Johan.berg@intentia.se Håkan Rosvall Ansvarig, Industry Application Center MRO Intentia Telefon: +46 708 44 56 95 hakan.rosvall@intentia.se Om Intentia Intentia är en av världens ledande leverantörer av lösningar för collaboration. Vårt mål är att bli den största leverantören av lösningar för collaboration genom att ge våra kunder morgondagens lösningar redan i dag. Intentia erbjuder sina kunder en en-leverantörslösning för alla behov inom collaboration för flera industrisektorer. Vi utvecklar, implementerar och underhåller våra egna lösningar för att kunna skapa högsta möjliga kundtillfredsställelse. Intentia Solution består av applikationer som omfattar customer relationship management (CRM), enterprise management (ENM), supply chain management (SCM), business performance measurement (BPM), e-business och value chain collaboration (VCC). Intentia har mer än 3 200 anställda och levererar tjänster till över 3 400 kunder inom tillverknings-, underhålls- och distributionsindustrin genom ett globalt nätverk som omfattar drygt 40 länder. Intentia är noterat på Stockholmsbörsen (XSSE) under beteckningen INT B. Besök Intentias webbplats på www.intentia.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00610/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00610/bit0001.pdf

Om oss

Intentia utvecklar programvara för affärssystem. Företagets produkt heter Movex.

Dokument & länkar