Pressmeddelande

Stockholm, Sverige - Intentia International AB (publ) (XSSE: INT B) meddelar idag att man i en osäker marknad initierar ett program för att förbättra förutsättningarna att uppnå 100 MSEK i rörelseresultat för år 2001. Intentias vision att bli världsledande inom sin marknad har varit grunden för företagets beslut och agerande under senaste åren. I linje med visionen har Intentia framgångsrikt utvecklat produkten Movex till en världsledande nivå, etablerat en kundbas på 3 400 kunder i ett fyrtiotal länder samt etablerat en global organisation med hög kompetens. Genom aggressiva satsningar har Intentia utvecklats till ett av de ledande företagen inom branschen. Dessa har tidvis haft en negativ påverkan på resultat och kassaflöde. Grunden för att inleda Intentias nästa expansionsfas är idag väl på plats vad gäller produkt och organisation och Intentia har genomgått en period med kraftigt förbättrade rörelseresultat och kassaflöde samt tillväxt. Intentias syn är att framtida expansion måste ske med lönsamhet och med balanserat kassaflöde. I början av år 2000 beslutades därför att innan nästa expansionsfas kan inledas skall positivt resultat och balanserat kassaflöde ha uppnåtts. Samtidigt initierades ett antal strategiska initiativ som syftar till att under snabb tillväxt väsentligen öka effektivitet inom försäljning och konsulttjänster. Den starka marknadspositionen skall utnyttjas för långsiktig, snabb och lönsam tillväxt. En förutsättning för att öka tillväxten är dock ett rörelseresultat i nivån 100 miljoner SEK för 2001. För resten av året förväntas en positiv utveckling med fortsatt förbättrade konsultmarginaler och tillväxt i licensförsäljning. Däremot är omvärlden mer osäker än någonsin. För att förbättra förutsättningarna att uppnå 100 MSEK i rörelseresultat för år 2001 genomförs ett antal aktiviteter. Aktiviteterna, benämnda "Commitment to Success", syftar till att öka intäkterna och sänka de fasta kostnaderna under fjärde kvartalet 2001. Bland annat införs ett nytt vinstdelningsprogram, som innebär att cirka 200 chefer inom Intentia avsätter 20 % och övriga anställda 10 % av fast lön till en "vinstdelningspool". Rörelseresultat överstigande 100 MSEK för året återbetalas i relation till avsatt belopp. Vinstdelningsprogrammet, kombinerat med andra åtgärder för att öka effektivitet, förväntas ha en positiv resultateffekt på drygt 50 MSEK upp till nivån 100 MSEK i rörelseresultat. Varje anställd fattar enskilt beslutet om deltagande i vinstdelningsprogrammet. "Programmet har hittills fått ett positivt mottagande och en bred förankring inom Intentia", säger Björn Algkvist, VD, Intentia International. "Jag är imponerad av uppslutningen, det visar på ett fantastiskt engagemang i vår gemensamma framtid". För mer information, vänligen kontakta: Björn Algkvist Verkställande direktör Intentia International AB Telefon: +46-8-5552 5605 Mobil: +46-708-44 56 05 Om Intentia Intentia är en av världens ledande leverantörer av lösningar för e- collaboration. Vårt mål är att bli den största leverantören av lösningar för e-collaboration genom att ge våra kunder morgondagens lösningar redan i dag. Intentia erbjuder sina kunder en en-leverantörslösning för alla behov inom e-collaboration för flera industrisektorer. Vi utvecklar, implementerar och underhåller våra egna lösningar för att kunna skapa högsta möjliga kundtillfredsställelse. Intentia Solution består av applikationer som omfattar Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Management (EM), Supply Chain Management (SCM), Business Performance Measurement (BPM), e-business och Value Chain Collaboration (VCC). Intentia har mer än 3 200 anställda och levererar tjänster till över 3 400 kunder inom tillverknings-, underhålls- och distributionsindustrin genom ett globalt nätverk som omfattar drygt 40 länder. Intentia är noterat på Stockholmsbörsen (XSSE) under beteckningen INT B. Besök Intentias webbplats på www.intentia.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00130/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00130/bit0001.pdf

Om oss

Intentia utvecklar programvara för affärssystem. Företagets produkt heter Movex.

Dokument & länkar