Beträffande MoU samt datum för Q3-rapport

MoU Fame Dragon

Bolaget har den 4 juli 2016 meddelat att en principöverenskommelse i form av ett Memorandum of Understanding (”MoU”) har ingåtts med Fame Dragon International Investment Ltd (Fame Dragon”), avseende en potentiell försäljning av Bolagets dotterbolag Mezhlisa Resources Cyprus Ltd (”Mezhlisa”).

Detta MoU stipulerar en exklusivitet för Fame Dragon i 120 dagar. Bolaget vill härmed förtydliga att sista dagen av denna exklusivitet är den 26 oktober 2016. Både Fame Dragon och Bolaget är fullt medvetna om detta och arbetar med det nämnda datumet i åtanke.

Efter detta datum har inte Fame Dragon exklusiv rätt att skriva avtal om att förvärva Mezhlisa, men MoU i övrigt är fortfarande i kraft.

Rapport för tredje kvartalet

På grund av intensiva aktiviteter i Bolaget för närvarande, kommer nästa kvartalsrapport att publiceras den 30 november 2016, dvs en senareläggning med tolv dagar jämfört med det tidigare meddelade datumet.

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Häggkvist, ansvarig för ekonomisk rapportering samt investerarrelationer.

Email: thomas@interfox.com samt tel 070-552 26 22

Fakta om Interfox Resources AB (publ):

Interfox Resources är ett bolag med inriktning på prospektering avseende olja och gas i Ryssland. I Ryssland kontrollerar bolaget en licens i Tomskregionen i västra Sibirien, Ellej-Igaiskoje 71-1. Bolaget genomför ett arbetsprogram i syfte att omvandla resurser till reserver.

Interfox Resources aktie handlas på Aktietorget under namnet IFOX.

Om oss

Bolagets affärsidé är att identifiera licensobjekt med potential att bli betydande olje- och gastillgångar och därmed intressanta köp- eller samarbetsobjekt för ett flertal potentiella produktionsbolag.

Prenumerera

Dokument & länkar