Information om förhandlingar

Bolaget erhåller en mycket stor mängd email med frågor från aktieägare. Även om dessa frågor är högst relevanta, finns det strikta restriktioner beträffande vilka svar som kan ges till enskilda aktieägare. Bolaget måste även ta taktiska hänsyn med tanke på pågående förhandlingar och inte släppa ut hemliga eller olämpliga uppgifter. Därför lämnar Bolaget följande korta information, som dock besvarar flertalet av dessa email:

Som redan meddelats i en PM 2015-12-29, befinner sig styrelseordförande Max Renard i Kina för att slutförhandla. Vice ordförande Charles Liu och styrelseledamot Jonathan Collins fanns redan på plats (eftersom de är baserade i Beijing respektive Hong Kong).

En fråga gällde varför det tar tid när vi bara ska "slutförhandla". Vederbörande undrade om det inte "bara är att skriva på" då. Detta är en mycket komplicerad transaktion. Dessutom gäller det förhållandevis stora belopp. Det kraftigt fallande oljepriset har dessutom framtvingat omförhandlingar av vissa formler i avtalet, för att det för tillfället låga oljepriset inte ska ha någon negativ inverkan på IFOX och aktieägarnas värde. Den här punkten i sig har stor betydelse för båda parter, och även om man är överens nu i den delen, har det fordrat flera förhandlingsturer. Detta förklarar kanske varför det Bolaget kallar "slutförhandlingar" är lite av en process.

Många frågor gäller var förhandlingarna äger rum. Detta är växelvis i Hong Kong och Beijing. Exempelvis i tisdags var det i Beijing, medan det igår och idag har varit i Hong Kong. En av motparterna finns i Hong Kong, medan den andra finns i både Beijing och Hong Kong.

Många har även undrat över Anders Thorsell, styrelseledamot, och hans förehavanden. Anders flyget till Hong Kong idag och ansluter i förhandlingarna i morgon. Därmed kommer hela IFOX styrelse att finnas på plats i Kina. Peter Klimt, vd, som inte är en del av styrelsen, reser däremot till Tomsk och fortsätter förberedelserna där.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Thorsell, styrelseledamot

Tel: +46 70 773 20 45

Email: anders@interfox.com

Fakta om Interfox Resources AB (publ):

Interfox Resources är ett bolag med inriktning på prospektering avseende olja och gas i Ryssland. I Ryssland kontrollerar bolaget en licens i Tomskregionen i västra Sibirien, Ellej-Igaiskoje 71-1. Bolaget genomför ett arbetsprogram i syfte att omvandla resurser till reserver.

Interfox Resources aktie handlas på Aktietorget under namnet IFOX.

Om oss

Bolagets affärsidé är att identifiera licensobjekt med potential att bli betydande olje- och gastillgångar och därmed intressanta köp- eller samarbetsobjekt för ett flertal potentiella produktionsbolag.

Prenumerera

Dokument & länkar