Interfox Resources utökar till 74% ägande och full kontroll över produktionsbolaget Bakcharneftegaz (BNG)

I Bolagets avtal med Mikhail Malyarenko, bolagets ryske partner, avseende fördelningen av ägandet i det ryska bolaget OOO Bakcharneftegaz, som äger olje- och gaslicensen 71-1, skulle Bolagets ägande succesivt öka upp till 74%, allteftersom Bolaget investerar i projektet. Fram till idag, var Bolaget berättigat till ett ägande på 38%. Dock har avsaknaden av ägarmässig majoritet i BNG varit ett problem i de förhandlingar som drivs med två olika asiatiska investerare beträffande finansieringen av den nya brunnen (#7) som ska borras under 2016 samt en försäljning av BNG därefter.

Därför har Bolagets styrelse och vd under den gångna veckan omförhandlat avtalet med Malyarenko. Idag kom parterna överens om ett reviderat avtal, som med omedelbar verkan ger Bolaget rätt till 74% ägande i BNG. Utöver detta är det ursprungliga avtalet oförändrat.

Därefter ska Bolaget fortsätta att finansiera BNG enligt det ursprungliga avtalet. Tidtabellen för detta har synkroniserats med vad som diskuteras med de tilltänkta asiatiska investerarna.

Interfox Resources innehar två av de fyra styrelseplatserna plus en utslagsröst i BNG.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Thorsell, styrelseledamot

Tel: +46 70 773 20 45

Email: anders@interfox.com

Fakta om Interfox Resources AB (publ):

Interfox Resources är ett bolag med inriktning på prospektering avseende olja och gas i Ryssland. I Ryssland kontrollerar bolaget en licens i Tomskregionen i västra Sibirien, Ellej-Igaiskoje 71-1. Bolaget genomför ett arbetsprogram i syfte att omvandla resurser till reserver.

Interfox Resources aktie handlas på Aktietorget under namnet IFOX.

Taggar:

Om oss

Bolagets affärsidé är att identifiera licensobjekt med potential att bli betydande olje- och gastillgångar och därmed intressanta köp- eller samarbetsobjekt för ett flertal potentiella produktionsbolag.

Prenumerera

Dokument & länkar