Marknadsmeddelande 164/17 – Interfox Resources AB avnoteras från AktieTorget den 12 juni, 2017 efter handelns stängning

Sista handelsdag på AktieTorget för Interfox Resources AB:s aktie är den 12 juni 2017. Kortnamnet för aktien är IFOX.

Enligt beslut från Disciplinkommittén, offentliggjort den 10 april 2017, kommer Interfox Resources AB att avnoteras från AktieTorget efter handelns stängning den 12 juni 2017.

Aktien har sedan den 10 april 2017 handlats på observationslistan.

Information om aktien:

Kortnamn: IFOX
Aktienamn: Interfox Resources
ISIN-kod: SE0006371258
OrderBoks-ID: 60226
Organisationsnummer: 556658-6797
Kvotvärde: 0,01 SEK
Sista handelsdag: 12 juni, 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick
Size/ no: Other Equities/227
MIC code: XSAT

Stockholm den 9 juni 2017 

AktieTorget
Telefon 08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se 

Om oss

Bolagets affärsidé är att identifiera licensobjekt med potential att bli betydande olje- och gastillgångar och därmed intressanta köp- eller samarbetsobjekt för ett flertal potentiella produktionsbolag.

Prenumerera