Marknadsmeddelande 62/17 – Förlängd teckningstid i Interfox Resources AB:s företrädesemission

Teckningstiden i den pågående företrädesemissionen förlängs till den 31 mars 2017.

Se dagens pressmeddelande från bolaget för mer information.

Observera att teckningsrätterna inte handlas på AktieTorget.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via e-post info@aktietorget.se

Om oss

Bolagets affärsidé är att identifiera licensobjekt med potential att bli betydande olje- och gastillgångar och därmed intressanta köp- eller samarbetsobjekt för ett flertal potentiella produktionsbolag.