Marknadsmeddelanden 93/17 - Handeln i Interfox Resources AB återupptas på observationslistan

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från AktieTorget återupptas handeln i bolagets aktie (IFOX) idag den 10 april 2017 kl. 13:00 på AktieTorgets observationslista. Notera att aktierna i bolaget ska avföras från handel på AktieTorget med sista handelsdag den 12 juni 2017.

Information om aktie:
Kortnamn: IFOX        
ISIN-kod: SE0006371258
Orderboks-ID: 60226

Stockholm den 10 april 2017

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se

Om oss

Bolagets affärsidé är att identifiera licensobjekt med potential att bli betydande olje- och gastillgångar och därmed intressanta köp- eller samarbetsobjekt för ett flertal potentiella produktionsbolag.