Uppdatering från Hongkong

Återigen har styrelsen erhållit en mängd frågor från aktieägare. De flesta av dessa kan inte besvaras till enskilda aktieägare, utan därför lämnar Bolaget härmed svar på de vanligaste frågorna.

De flesta frågor gäller det fallande oljepriset, fall på de kinesiska börserna samt uppgifter om förbud för vissa statsägda oljebolag att göra nya köp av tillgångar.

Oljeprisets fall och nedgången på börserna har pågått en längre tid, så detta har inte på något sätt kommit som en överraskning under förhandlingarna. En formel som har använts för att beräkna värdet på Bolagets tillgång justerades i förra veckan för att värderingen av Bolagets tillgång i Tomsk ska bibehållas även vid ett oljepris som understiger USD 35 per fat (se Mer från bolaget 2016-01-14).

Vissa statsägda oljebolag köper huvudsakligen produktionsbolag. Värderingen av dessa påverkas direkt av oljepriset. Därför är det förståeligt att dessa bolag avvaktar nya affärer i en tid då oljepriset faller mycket snabbt. IFOX är däremot ett prospekteringsbolag, vars olja och gas ska utvinnas långt senare.

IFOX potentiella köpare påverkas inte av några sådana restriktioner samt har erforderligt kapital tillgängligt och påverkas därför inte av fallande kurser och en för tillfället sviktande finansmarknad.

Många frågor gäller även styrelsens förehavanden, och i synnerhet beträffande styrelseordförande Max Renard och styrelseledamot Anders Thorsell.

Hela styrelsen är för närvarande i Hongkong.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Thorsell, styrelseledamot
Tel: +46 70 773 20 45
Email: anders@interfox.com

Fakta om Interfox Resources AB (publ):
Interfox Resources är ett bolag med inriktning på prospektering avseende olja och gas i Ryssland. I Ryssland kontrollerar bolaget en licens i Tomskregionen i västra Sibirien, Ellej-Igaiskoje 71-1. Bolaget genomför ett arbetsprogram i syfte att omvandla resurser till reserver.

Interfox Resources aktie handlas på Aktietorget under namnet IFOX.

Om oss

Bolagets affärsidé är att identifiera licensobjekt med potential att bli betydande olje- och gastillgångar och därmed intressanta köp- eller samarbetsobjekt för ett flertal potentiella produktionsbolag.

Prenumerera

Dokument & länkar