Felplock kostar nästan 2,7 miljoner kronor per år

Intermec har nyligen släppt sin rapport från den internationella undersökningen "Dolda kostnader". Den visar att distributionscentraler förlorar i genomsnitt nästan 2,7 miljoner kronor per år på grund av felplock. Behovet att öka effektivitet och minska kostnader har aldrig varit större vilket gör att företag nu ser över både distributionsprocesser och teknik. Även kraven på felfria distributionsprocesser ökar.

Intermecs undersökning som omfattar 250 distributionschefer på företag i USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland visar att den genomsnittliga kostnaden för varje felplock är ungefär 151 kronor. Undersökningen genomfördes av det amerikanska undersökningsföretaget Vanson Bourne på uppdrag av Intermec.

Mer än hälften av de intervjuade distributionscheferna rapporterade en plocknoggrannhet på mindre än 97 procent. 19 procent av de intervjuade mäter inte ens kostnaderna för felplock, vilket tyder på att de ackumulerade förlusterna i leveranskedjan kan vara ännu högre.

Att uppnå produktivitet och noggrannhet är avgörande för att öka företagens vinstmarginaler. Därför använder 59 procent av cheferna nu begreppet ”den perfekta ordern”, för att identifiera förbättringsområden. Mätmetoden innebär att företaget, vid kundorder, ska kunna leverera önskad

artikel, med önskad kvantitet, vid önskad tidpunkt, till önskat ställe, med korrekt dokumentation och utan skador på gods och förpackning. Begrepp används för både utvärdering och uppföljning av leverantörers totala leveransservice i flera olika avseenden.

Bland de företag som nyligen genomfört en översyn av arbetsflödesprocessen ansåg 47 procent av de tillfrågade att plockning var ett viktigt område och där samtidigt kostnaden enklast kan minskas. För de som mäter enligt ”den perfekta ordern” var möjligheten att öka företagets besparingar tydliga, och kompletta leveranser ansågs som den lönsammaste åtgärden av 43 procent av de tillfrågade.

Förbättra vinstmarginalerna i distributionscentralen:

•     Nästan åtta av tio chefer har till uppgift att spara i genomsnitt 19 procent i sin verksamhet, vilket kräver en översyn av företagets befintliga processer och teknik.

•     Nästan tre fjärdedelar tror att en ökad automatisering inom distributionscentralen skulle få störst effekt för att öka lönsamheten. Samma andel tror likadant om investeringar i ny modern teknik.

•     Trots detta anser 51 procent att införandet av ny teknik är en "stor utmaning" för de anställda, vilket ställer krav på att ny teknik måste vara intuitiv och enkel att använda.

•     Nästan lika många, 49 procent, hävdar att det är svårt att precisera var i distributionsledet nya teknikinvesteringar ger störst resultat.

•     Mer än två tredjedelar, 68 procent, tror att de anställdas mobilitet och flexibilitet är nyckeln till att förbättra lönsamheten - en synpunkt som var starkast i USA (76 procent) och i Storbritannien (84 procent).

Teknik på arbetsplatsen

•     Trots en stark tro ny teknik och effektiv automatisering, använder 23 procent av företagen fortfarande papper i flera arbetsprocesser inom distributionscentralen.

•     Trots en fortsatt användning av papper är de allra flesta företag överens om att modern teknik behövs för att förbättra prestationsnivån i distributionscentralen. 72 procent av cheferna anser till exempel att multifunktionella enheter är nödvändiga för att säkerställa medarbetarnas flexibilitet vilket ofta också innebär ökad kapacitet.

•     RFID är en av de växande tekniktrenderna som 52 procent av de tillfrågade använder i sin distributionscentral. Tyskland stod för den högsta andelen med 60 procent. Nästan en fjärdedel, eller 24 procent, använder röststyrning.

Bruce Stubbs, Intermecs Industry Marketing Director för verksamhet inom distributionscenter, säger:

–                Undersökningen bekräftar hur mycket kundservicenivåer och företagens totala lönsamhet påverkas om de inte uppfyller målen i det ”perfekta ordern”. Om den inte tillämpas, kommer resultat och prestanda fortsätta att urholkas. Mot bakgrund av de kostnadsbesparingar som måste uppnås i hela distributionscentralen, är det av yttersta vikt att investera och använda nya processer och ny teknik.

Ytterligare information:
Pia Clerté, Regional Marketing Manager Northern Europe

Tel. 08-622 06 59, epost: pia.clerte@intermec.com

Patrik Fredriksson,  Nordic Sales Manager
Tel. 08-622 06 53, epost: patrik.fredriksson@intermec.com

För mer information besök: www.intermec.se. Eller följ oss på www.twitter.com/intermec eller http://www.facebook.com/intermec.

Om Intermec
Intermec är ett ledande företag inom arbetsflödesprestanda. Vi designar ledande system för automatisk datainsamling och IT-lösningar för gränssnittet mellan anställda på fältet, tillgångar och kunder. Lokalkontor finns i Stockholm, Köpenhamn och Oslo. För mer information om Intermec, besök www.intermec.se.

Om undersökningen
Studien omfattade 250 chefer från företag med över 500 anställda, inom industrier som detaljhandel, tillverkning, distribution, transport, kemikalier, logistik, läkemedel, partihandel och snabbrörliga konsumentprodukter. Analysen genomfördes på uppdrag av Intermec av undersökningsföretaget Vanson Bourne i oktober 2012.

Taggar:

Om oss

Intermec, som numera ingår i Honeywell Scanning & Mobility, är inriktade på leveranskedjans arbetsflödesprestanda. Vi utvecklar ledande lösningar för dataregistrering och informationshantering i samspelet mellan mobila medarbetare, tillgångar och kunder. Lokalkontor finns i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. För mer information om Intermec, besök www.intermec.se.

Media

Media