E-learningföretaget Intermezzon säkrar internationell expansion - InnovationsKapital och Telia Business Innovation nya ä

E-learningföretaget Intermezzon säkrar internationell expansion - Innova- tionsKapital och Telia Business Innovation nya ägare Göteborg den 8 mars 2000 - E-learningföretaget Intermezzon får nya deläga- re när venture capital-företagen Telia Business Innovation och Innova- tionsKapital investerar i företaget genom en riktad nyemission. Inled- ningsvis investeras 10 MSEK för att följas av fler investeringsrundor un- der året. Intermezzon som främst är känt för sitt interaktiva säljträ- ningsprogram MoneyMaker kommer nu att inleda sin expansion utanför Europa genom att etablera sig i USA där den största tillväxten väntas. Göteborgsföretaget Intermezzon lanserade MoneyMaker i slutet 1998 med po- sitivt resultat. I programmet som är en säljsimulator får användaren gå igenom en mängd olika säljsituationer och lära sig att agera professio- nellt. Spelet ger återkoppling på användarens säljmetoder, attityd och personlighet. Bedömningen sker enligt vetenskapligt utprovade metoder kom- binerat med variabler som baseras på lång erfarenhet inom affärsmannaskap. Spelet har redan sålts till ett stort antal storföretag i Sverige och öv- riga Europa, främst inom IT och telekom. Om några veckor lanseras Web- versionen 2.0 som nu skall inleda satsningen i USA. - Med Telia Business Innovation och InnovationsKapital får vi de nödvändi- ga resurserna för att etablera närvaro i USA och utveckla nya verktyg för att kunna skapa unika simulatorbaserade utbildningar på Internet, säger Patrik Malmberg, VD i Intermezzon. För att säkra en snabb expansion kommer ytterligare finansieringsrundor att göras under både 2000 och 2001. Målet är att Intermezzon 2004 skall ha 10 procent av den amerikanska säljträningsmarknaden inom e-learning. Marknaden växer snabbt. Analysföretaget IDC beräknar att internetbaserad utbildning redan 2001 skall utgöra 15 procent av de totala utbildningsut- gifterna i USA som beräknas uppgå till 65 miljarder dollar 2001. Institu- tet ASTD Industry bedömer att hela 35 procent av all amerikansk företags- utbildning kommer levereras elektroniskt redan i år. Företagens incitament är såväl tid som kvalitet. Studier som gjorts av Institute of Defence i USA visar olika e-learninginstrument ökar inlärningseffekten med 40-70 procent och sänker utbildningskostnaderna med 25-75 procent beroende på vilken typ av utbildning det avser. - E-learning har enorm potential om det används rätt. Tyvärr har begreppet allt för länge förknippats med elektroniska läroböcker vilket ger för låg inlärningseffekt när det gäller att träna färdigheter. Med MoneyMaker får användaren träna på verkliga situationer i en simulerad miljö. Meningen är att du snabbare skall kunna tillämpa kunskapen direkt efter en träning, säger Magnus Rundberg som är marknadschef i Intermezzon. MoneyMaker har hittills sålts till över 2000 användare. Produkten väntas under 2000 omsätta 25 miljoner SEK. Den stora potentialen ligger dock i den vidare utvecklingen. Under 2000 inleds utvecklingen av ett verktyg som möjliggör anpassning efter ett företags specifika förutsättningar, produk- ter och medarbetare. Med hjälp av detta kan företag skapa sig egna webba- serade utbildningar inom "softskill" som ex projektledning, teambuil- ding, ledarskap mm. Målet för Intermezzon är en omsättning på över 1 mil- jard SEK år 2004. Lanseringen av MoneyMaker 2.0 kommer att ske i samband med Computer World Expo den 13-15 mars. Försäljningen av programmet inleds kort därefter. Från april kommer det också vara möjligt att prova MoneyMaker gratis via webben. - Idag säljs MoneyMaker via andra utbildningsföretag men redan i år kommer webben bli en viktig säljkanal, inte minst genom de sälj och uthyrnings- möjligheter som en ASP-lösning i praktiken innebär. Därmed öka möjlighe- terna med att löpande anpassa produkten efter kundens speciella önskemål och förutsättningar vilket kommer vara en nyckel till framgång inom det här området, säger Patrik Malmberg. InnovationsKapital är med 550 MSEK fördelade på två fonder ett av Sveriges största venture capital-företag för innovativa företag i tidiga faser. Te- lia Business Innovations ingår i Teliakoncernen med uppgift utveckla nya affärer baserade på egna och andras innovationer och tar tillvara koncer- nens övergripande intressen vad gäller affärsförnyelse. För mer information besök www.intermezzon.com eller kontakta: Patrik Malmberg, VD Magnus Rundberg patrik.m@intermezzon.com magnus.r@intermezzon.com 031-40 84 50, 0703-760770 031-40 84 50, 0705-74 71 00 För information om InnovationsKapital och Telia Business Innovation: Peder Holm, InnovationsKapital Fredrik Billing, Telia Business Innovation peder.holm@innkap.se fredrik.c.billing@telia.se 031-60 91 93, 0703-46 57 70 0705-650 580 För pressbilder - besök www.intermezzon.com/press Foto: Sofia Sabel ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00550/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar