IES förvärvar English School of Asturias

Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (”Internationella Engelska Skolan” eller ”IES”) förvärvar via det nybildade joint venture bolaget International Education Partnership, S.L. (”IEP”) 99,43 % av aktierna i English School of Asturias. IEP ägs till 50 % av IES och 50% av IES samarbetspartner i Spanien, familjen Monzonis.

Enterprise Value, EV, uppgår till 16,0 MEUR och köpeskillingen, som tillfälligt finansieras med ett lån från IES, till 13,5 MEUR och inkluderar skolbyggnader som värderats till drygt 9 MEUR. Asturias justerade EBITDA för räkenskapsåret 2017/18 förväntas uppgå till 1,2 MEUR.

English School of Asturias är en avgiftsfinansierad privatskola och utgör IES andra förvärv i Spanien, efter förvärvet av 50 procent av aktierna i Grupo Educativo Elians hösten 2016. Verksamheten bygger till stor del på samma principer som IES i Sverige, med fokus på engelska, hög kvalitet i undervisningen och ordning i klassrummet. Undervisningen följer brittisk skolplan och bedrivs huvudsakligen på engelska. I skolan går för närvarande 690 elever i åldrarna 3 till 18 år, varav flertalet är från Spanien. Verksamheten är belägen i centrala Asturien, i Pruvia de Abajo, och ligger inom bekvämt räckhåll från städerna Oviedo, Gijon och Avilés. Antalet lärare uppgår till 79 och totalt antal anställda till 89.

”När IES hösten 2016 tog det första steget in på den spanska marknaden var ambitionen att skapa en grund för ytterligare expansion. Sedan dess har vi förstärkt kvalitetssystem, rekryterat en stark ledning och förbättrat den finansiella kontrollen. Förvärvet av English School of Asturias är därför ett naturligt nästa steg i IES expansion i Spanien”, kommenterar Annette Brodin Rampe, vd för IES.

IEP har i samband med förvärvet även övertagit 100 % av aktierna i två av Grupo Educativo Elians tre skolföretag i Spanien, belägna i Castellon och La Nucia, Den tredje skolan, som är belägen i Valencia, fortsätter att ägas direkt av IES (50 %) och familjen Monzonis (50 %).

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Hähnel, IR-ansvarig IES
Telefon: 070 605 6334
E-post: johan.hahnel@engelska.se

Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2018 kl 08.00 CET.

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 24 000 elever i 34 skolor vid läsårets början 2017/18. IES bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med nio av de tio största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 25:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  • Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  • Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  • Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 700 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19 procent per år. Under det senaste räkenskapsåret 2016/2017, som avslutades den 30 juni 2017, uppgick omsättningen till 2 043,3 MSEK, vilket är en ökning med cirka 13 procent från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 31 december 2017 cirka 161 000 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan slutet av september 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”. Största ägare av IES är (indirekt), amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara Bergström. Övriga större ägare var i slutet av mars 2018 investmentbolaget Öresund, Swedbank Robur fonder, Tredje AP-fonden, SEB fonder och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar