Klargörande med anledning av Skellefteå kommuns och Internationella Engelska Skolans planer på att etablera skola

Skellefteå kommun har meddelat att man välkomnar Internationella Engelska Skolan, IES, att öppna en skola i kommunen 2019 och att IES får bedriva verksamheten i den av kommunen ägda Brännanskolans lokaler. Planen är att skolans verksamhet ska omfatta grundskola årskurs 1-9, en förskoleklass och fritidshem.

Inga formella beslut har fattats av IES om etablering. Efter beskedet från Skellefteå kommun inleds nu avtalsförhandlingar gällande bland annat hyresvillkor för Brännanskolans lokaler.

Det totala elevantalet vid fullt utbyggd verksamhet kan beräknas först när lokalerna utvärderats fullständigt.

Jörgen Stenquist, vice VD för Internationella Engelska Skolan säger: ”Vi har önskat öppna en skola i Skellefteå och vi är glada över det välkomnande vi fått från familjer, staden och det lokala näringslivet. Skellefteå är en stad med en lysande framtid som arbetar för etablering av multinationella företag och med det kommer behovet av en förstklassig utbildning med vår engelska profil. Vi ser fram emot att driva projektet framåt, men det återstår fortfarande en del detaljer innan allt är klart.”

IES har som policy att informera aktiemarknaden om nyetableringar först i samband med att hyresavtal för skollokaler tecknats och IES därmed har ett finansiellt åtagande. Något sådant avtal har ännu inte tecknats. Ytterligare information kommer publiceras i samband med att eventuellt avtal tecknats.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Hähnel, IR-ansvarig IES
Telefon: 070 605 6334
E-post: johan.hahnel@engelska.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2018 kl 19.00 CET.

Om Internationella Engelska Skolan
Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 24 000 elever i 34 skolor vid läsårets början 2017/18. IES bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med nio av de tio största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 25:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  • Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  • Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  • Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 700 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19 procent per år. Under det senaste räkenskapsåret 2016/2017, som avslutades den 30 juni 2017, uppgick omsättningen till 2 043,3 MSEK, vilket är en ökning med cirka 13 procent från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 31 december 2017 cirka 161 000 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan slutet av september 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”. Största ägare av IES är (indirekt), amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara Bergström. Övriga större ägare var i slutet av mars 2018 investmentbolaget Öresund, Swedbank Robur fonder, Tredje AP-fonden, SEB fonder och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv).

Prenumerera

Dokument & länkar