DRYGT 19 MILJONER TILL EU-PROJEKT

EU-kommissionen har beviljat sju projekt i Sverige sammanlagt 19 364 390 kronor. – Det är mycket glädjande att Sverige fått igenom sju spännande projekt i den mycket hårda europeiska konkurrensen, säger Ulf Melin, ny generaldirektör för den statliga myndigheten Internationella programkontoret.

De svenska projektanordnare som fått stöd är: Bosöns idrottsfolkhögskola. De ska genomföra ett fortbildningsprojekt som ska ge anställda på id-rottsanläggningar nya kunskaper och nya yrkestitlar. I projektet ingår nio partners från fem länder. Totalbudgeten är 3 238 554 kronor och EU-bidraget är 2 412 732 kronor. Exportrådet i Stockholm. I projektet ska man implementera resultaten från ett tidigare projekt inom exportsektorn i andra europeiska länder. I projektet ingår sju partners från sju länder. Totalbudgeten är 4 787 886 kronor och EU-bidraget är 3 584 946 kronor. Högskolan i Gävle. I projektet ska man utveckla nätbaserade kurser för yrkesverksamma inom IT-sektorn och miljösektorn. I projektet ingår åtta partners från fem länder. Totalbudgeten är 3 666 484 kronor och EU-bidraget är 2 734 054 kronor. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet (Folkuniversitetet). De ska genomföra ett språkutvecklingsprojekt riktat till småföretagare inom turismnäringen. I projektet ingår tolv partners från nio länder. Totalbudgeten är 3 611 657 kronor och EU-bidraget är 2 708 720 kronor. Reumatikerförbundet i Stockholm. I projektet ska man utbilda artrospatienter till informatörer om ledsjukdomen. I projektet ingår elva partners från sex länder. Totalbudgeten är 3 450 690 kronor och EU-bidraget är 2 570 778 kronor. Föreningen Utek I Stockholm. I projektet ska man utveckla ett datorbaserat kompetenstest för un-derhållstekniker. I projektet ingår sju partners från sex länder. Totalbudgeten är 3 911 864 kronor och EU-bidraget är 2 589 753 kronor. Västerås stad. Projektet ska skapa en europeisk standard för utbildning av familjehemssekreterare. I projektet ingår sex partners från fem länder. Totalbudgeten är 3 684 540 kronor och EU-bidraget är 2 763 408 kronor. Projekten genomförs inom ramen för EU-programmet Leonardo da Vinci, som i Sverige handläggs av Internationella programkontoret. – Vi hoppas att projekten både ska bidra till att utveckla kvaliteten i yrkesutbildningen och leda till förbättrade möjligheter till kompetensutveckling i arbetslivet, säger Ulf Melin. För mer information, kontakta: Marianne Feldt, handläggare, enheten för Yrkesutbildning. Tfn 08-453 72 74. Shawn Mendes, handläggare, enheten för Yrkesutbildning. Tfn 08-453 72 76. De kan också berätta vilka som är kontaktpersoner för projekten. Fotografier på generaldirektör Ulf Melin kan hämtas på www.programkonoret.se/pressbilder Besök gärna vår webbplats www.programkontoret.se Där finns också mer information om programmet Leonardo da Vinci.

Om oss

Internationella programkontoret för utbildningsområdet är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Syftet med vår verksamhet är att stärka kvaliteten inom svensk utbildning genom att ge förutsättningar för människor att delta i internationellt samarbete. Genom våra program och aktiviteter kan skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer delta i allt från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och kompetensutveckling till praktik och studier utomlands. Utbyten för ungdomar och lärare är en viktig del av verksamheten.

Prenumerera

Dokument & länkar