DRYGT 3,5 MILJONER TILL EXPORTRÅDET

EU-kommissionen har beviljat Exportrådet i Stockholm 3 584 946 kronor för att implementera resultaten från ett tidigare projekt i andra europeiska länder. – Projektet var väldigt framgångsrikt. EU-kommissionen går därför in med nya resurser för att arbetsmodellen på sikt också ska kunna tillämpas i andra länder runt om i Europa, säger Ulf Melin, ny generaldirektör för den statliga myndigheten Internationella programkontoret.

Det lyckade projektet handlade om utbildning riktad till exportassistenter och exportchefer med hjälp av en virtuell plattform som också fungerar till kunskapsutbyte och nätverksbyggande. Det hette ”TRAM (the International Trade Management Concept – ITM)”. Det nya implementeringsprojektet heter kort och gott ”TRIM – Trade Management Implementation”. – Det är ett mycket angeläget projekt för hela exportindustrin i Europa. Utbildning, kunskapsutbyte och nätverksbyggande är viktiga områden för att exportverksamheten ska kunna effektiviseras och bli mer konkurrenskraftig, säger Ulf Melin. Implementeringsprojektet genomförs inom ramen för EU-programmet Leonardo da Vinci, som i Sverige handläggs av Internationella programkontoret. I projektet ingår sju partners från sju länder. Totalbudgeten är 4 787 886 kronor och EU-bidraget är 3 584 946 kronor. EU-kommissionen har beslutat att gå in med stöd till totalt sju svenska Leonardo da Vinci-projekt som sammanlagt får 19 364 390 kronor. – Det är mycket glädjande att vi i Sverige fått igenom sju spännande projekt i den mycket hårda europeiska konkurrensen, konstaterar Ulf Melin. För mer information, kontakta: Marianne Feldt, handläggare, enheten för Yrkesutbildning. Tfn 08-453 72 74. Shawn Mendes, handläggare, enheten för Yrkesutbildning. Tfn 08-453 72 76. De kan också berätta vem som är kontaktperson för projektet. Fotografier på generaldirektör Ulf Melin kan hämtas på www.programkonoret.se/pressbilder Besök gärna vår webbplats www.programkontoret.se Där finns också mer information om programmet Leonardo da Vinci.

Om oss

Internationella programkontoret för utbildningsområdet är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Syftet med vår verksamhet är att stärka kvaliteten inom svensk utbildning genom att ge förutsättningar för människor att delta i internationellt samarbete. Genom våra program och aktiviteter kan skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer delta i allt från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och kompetensutveckling till praktik och studier utomlands. Utbyten för ungdomar och lärare är en viktig del av verksamheten.

Prenumerera

Dokument & länkar