Gotland i fokus för satsning på EU-kunskap i skolan

I höst genomförs en ny omgång av Internationella programkontorets utbildning till skolambassadör för EU. Utbildningen riktar sig till lärare inom framför allt gymnasieskolan och har till syfte att förbättra skolornas undervisning om EU. Till årets utbildning söker vi särskilt skolambassadörer i Gotland.

- Vi vill ha en så jämn geografisk spridning som möjligt av skolambassadörerna. Gotland är ett av de län i landet som hittills haft ett lågt eller obefintligt deltagande i satsningen, säger Angela Andersson, projektledare vid Internationella programkontoret.

Syftet med utbildningen till skolambassadör är att erbjuda skolhuvudmän stöd för att driva frågor om EU och Europa. Tanken är att de lärare som har genomgått utbildningen ska inspirera och stödja kollegor när det gäller att undervisa om EU, och fungera som dörröppnare gentemot olika organisationer.

Studiebesök på EU:s institutioner
Utbildningen innehåller moment som projektkunskap, EU-engelska och möjligheter till stöd för europeiskt skolsamarbete. Dessutom ingår en fem dagars studieresa, där deltagarna på plats i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg får lära sig mer om EU:s institutioner.

Utbildningen anordnas av Internationella programkontoret tillsammans med EU-kommissionen, Europaparlamentet och den svenska regeringen. Sedan starten 2010 har drygt 70 lärare genomgått utbildningen till skolambassadör. Sista anmälningsdag för höstens omgång är den 29 april.

För mer information, kontakta:

Angela Andersson, projektledare. Tfn: 073-419 82 95.
E-post: angela.andersson@programkontoret.se

Mer information finns också på: www.programkontoret.se/skolambassador

 

 

Taggar:

Om oss

Internationella programkontoret för utbildningsområdet är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Syftet med vår verksamhet är att stärka kvaliteten inom svensk utbildning genom att ge förutsättningar för människor att delta i internationellt samarbete. Genom våra program och aktiviteter kan skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer delta i allt från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och kompetensutveckling till praktik och studier utomlands. Utbyten för ungdomar och lärare är en viktig del av verksamheten.