Facebook dominerar och Twitter tappar – så använder vi sociala medier 2016

Svenskarna gillar sociala medier och användningen fortsätter att öka. 77 procent av alla internetanvändare* använder sociala medier, och vi lägger allt mer tid på det. Facebook är fortfarande populärast och fortsätter att öka i alla åldrar utom bland de under 16 år.  Där är i stället Snapchat och Instagram populärast. Twitter tappar däremot användare. Det visar rapporten ”Svenskarna och sociala medier 2016” från Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Rapporten är ett utdrag ur den kommande årliga rapporten ”Svenskarna och internet”.

I dag är det 77 procent av alla internetanvändare som någon gång använder sociala medier och 58 procent som gör det varje dag. De som använder sociala medier gör det i genomsnitt 7,1 timmar per vecka vilket är en ökning med 40 minuter sedan förra året och nästan 50 procent under de senaste tre åren. Allra flitigast är de unga kvinnorna mellan 16-25 år som ägnar cirka 12 timmar i veckan åt sociala medier.

Så många använder de olika sociala nätverken

  • Facebook – 71 procent
  • Instagram – 44 procent
  • Linkedin – 26 procent
  • Snapchat – 25 procent
  • Twitter – 18 procent
  • Kik – 10 procent
  • Reddit – 8 procent

5,5 miljoner svenskar använder Facebook

Användningen av Facebook fortsätter att öka och har gjort så sedan mätningarna började 2011. 71 procent använder Facebook, att jämföra med 70 procent förra året. Det innebär drygt 5,5 miljoner svenska användare. Drygt hälften av alla internetanvändare är på Facebook varje dag.

– Facebook har gått från att vara en social medietjänst till att vara mer eller mindre ett måste, en del av infrastrukturen för kommunikation på nätet, säger Pamela Davidsson som är statistikansvarig på IIS.

Störst andel användare finns i gruppen 16-25 år där 94 procent använder Facebook. Den enda grupp där användandet minskar är bland ungdomar under 16 år. För två år sedan var det 83 procent av 12-15 åringarna som använde Facebook, men idag är den siffran nere på 67 procent.

Twitter minskar för första gången

Efter att ha ökat stadigt sedan mätstarten 2011 minskar användningen av Twitter; från 22 procent förra året till 18 procent 2016, vilket är en tillbakagång till samma nivå som 2013. Det är första gången det syns en tillbakagång för ett socialt medie i undersökningen överhuvudtaget. Mindre än hälften av dem som besöker Twitter skriver något själva och bara 3 procent av Twitterbesökarna twittrar dagligen.

Snapchat är oumbärligt för tonårstjejerna

Snapchat är ett av de sociala medier som ökat mest i Sverige sedan 2015 (från 21 till 25 procent). Här skiljer sig användningen dock mycket åt beroende på åldersgrupp. Bland tonårstjejer är användningen skyhög.

– 92 procent av gymnasietjejerna använder Snapchat varje dag. Det är den högsta dagliga användningen av en tjänst som vi någonsin uppmätt, säger Pamela Davidsson.

De äldre användarna har inte hittat Snapchat och det är fortfarande sällsynt med dagliga användare över 35 år. Upp till 25 år är det minst 75 procent som använder Snapchat, men över 56 år finns det nästan inga användare alls.

Kik och Reddit nya tjänster i undersökningen

För första gången ingår även chatttjänsten Kik och den sociala nyhetssidan Reddit i undersökningen. 10 procent av internetanvändarna använder Kik. Vanligast är tjänsten i åldern 12-15 år där 59 procent är användare. Från 26 år och uppåt är det bara 4 procent som använder Kik. Reddit har betydligt fler användare bland män än kvinnor. 14 procent av männen har någon gång använt Reddit, medan motsvarande siffra för kvinnor bara är 2 procent.  

Kvinnor mer aktiva än män

En större andel kvinnor än män använder sociala medier. Kvinnorna dominerar på Facebook, Instagram och Snapchat medan det är en högre andel män som använder Twitter, Linkedin och Reddit. Kvinnor ägnar också mer tid än män på sociala medier, i genomsnitt 7,8 timmar per vecka jämfört med männens 6,3 timmar. Män över 36 år lägger ungefär lika mycket tid per vecka oavsett ålder medan kvinnornas användning sjunker med åldern. Noterbart är ändå att kvinnor över 76 år som använder sociala nätverk gör det i genomsnitt 4 timmar per vecka.

Svenskarna och sociala medier – en del av Svenskarna och internet

Svenskarna och sociala medier 2016 är en del av IIS årliga undersökning ”Svenskarna och internet” som släpps den 10 november.

Svenskarna och internet baseras på IIS egen primärdatainsamling som undersöker svenskarnas användning av internet. Totalt intervjuades 3 000 personer från 12 år och uppåt under perioden februari-april 2016.

Läs rapporten Svenskarna och sociala medier 2016 som webbversion: www.soi2016.se, eller ladda ner som pdf.

*Med internetanvändare avses de som svarat att de någon gång använder internet och är 12 år eller äldre. 

För mer information

Frågor om statistik och siffror:
Pamela Davidsson, statistikansvarig på IIS
Telefon: 070 811 40 65
E-post: pamela.davidsson@iis.se

Om trender och analys:
Måns Jonasson, digital strateg på IIS
Telefon: 076 127 00 76
E-post: mans.jonasson@iis.se

Elisabeth Nilsson, pressansvarig på IIS
Telefon: 070 407 58 29
E-post: elisabeth.nilsson@iis.se

Om IIS

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. IIS ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad olika satsningar på att utveckla användningen av internet i Sverige, till exempel Bredbandskollen, skoltävlingen Webbstjärnan och den årliga statistiska undersökningen "Svenskarna och internet"

Om oss

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. IIS ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. En stor del av överskottet från domänverksamheten går till olika internetfrämjande satsningar, till exempel Bredbandskolen, skoltävlingen Webbstjärnan och Internetmuseum.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar