Internetmuseum tar över IT-kommissionens hemsida

 

IT-kommissionen drev under åren 1994-2003 Sveriges digitalisering och har en självklar roll i svensk internethistoria. Nu överförs sajten itkommissionen.se till Internetmuseum, och blir en del av museets samlingar.

Internetmuseum verkar för att bevara historiska webbsidor på internet. Sedan tidigare har vi sett till att svenskarnas första privata hemsidor på Swipnet.se gått att nå för alla surfare. Vi har också tagit över driften av Annica Tigers HTML-skola, efter att hon tragiskt avled under 2016. Nu utökas samlingarna med itkommissionen.se.

– Vi är mycket stolta över att kunna bevara denna centrala del av svensk internethistoria. IT-kommissionen har haft stor betydelse, inte minst symboliskt. Hemsidan blir nu ett museiföremål och vi är glada att den även i fortsättningen kan bevaras för internetanvändarna, säger Jörgen Löwenfeldt, verksamhetsansvarig för Internetmuseum.

IT-kommissionen var ett statligt organ, med mål att utreda och ta fram förslag angående användning av IT inom offentlig sektor och inom samhället i stort. Verksamheten drog igång 1994 med dåvarande statsminister Carl Bildt som ordförande, och avslutades 2003. Under de nästan tio år som kommissionen var igång genomfördes ett stort antal utredningar. Dokumenten lagrades på en webbplats och utgjorde därmed en allmänt tillgänglig källa för strategiarbeten runt om i landet.

SICS (Swedish Institute of Computer Science) erbjöd sig att vara värd för kommissionens webbplats, och hålla den öppen för alla på webben. Sedan 2004 har därför webbadressen itkommissionen.se lett till en webbserver på SICS. Nu flyttas hemsidan över till Internetmuseum.

– Vi på SICS är glada över att under alla dessa år ha haft förtroendet att hålla liv i ITK:s webbplats, och önskar nu Internetmuseum all lycka i arbetet att säkerställa att ITK förblir en tillgänglig källa för information om IT-strategiskt arbete under åren kring millennieskiftet, säger Olle Olsson, seniorforskare på SICS och fortsätter:

– Det finns många skäl till att IT-kommissionens webbplats bör bevaras för framtiden. En del av de dokumenterade resultaten har i dag mest historiskt intresse. I det perspektivet är detta en viktig källa för framtida studier om hur stat och samhälle såg på den framväxande IT-vågen, hur den kan tänkas utvecklas, och hur olika aktörer bör förhålla sig till detta. Visst material från IT-kommissionen kan fortfarande anses vara giltigt, och bör kunna berika de arbeten som pågår runt om i landet kring ”digitaliseringen”.

Internetmuseum grundades i 4 december 2014 med syftet att dokumentera och lyfta fram den svenska internethistorien. Museet är till största delen digitalt och drivs av Internetstiftelsen i Sverige, IIS, som är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. Internetmuseum blev sommaren 2016, som första utpräglat digitala museet, invalt i Sveriges museer. Förutom att bevara historiska svenska sajter har museet ett fysiskt arkiv med internethistoriska föremål.

Förytterligare information kontakta:
Jörgen Löwenfeldt verksamhetsansvarig Internetmuseum
Epost: jorgen.lowenfeldt@iis.se Telefon: 070-2243434

Olle Olsson, seniorforskare SICS
Epost: olleo@sics.se

Om IIS

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. IIS ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad olika satsningar på att utveckla användningen av internet i Sverige.

Om oss

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. IIS ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. En stor del av överskottet från domänverksamheten går till olika internetfrämjande satsningar, till exempel Bredbandskolen, skoltävlingen Webbstjärnan och Internetmuseum.

Prenumerera

Media

Media