Interoute verifierar säkerheten i molnet

Interoute, ägare och operatör av Europas mest avancerade nästa generations nätverk och största privata moln, är ny medlem i Cloud Security Alliance (CSA) och bekräftar därmed säkerheten i sina privata molnlösningar. Cloud Security Alliance är en medlemsdriven organisation som bildades för att främja bra praxis och säkerhetsgarantier inom cloud computing.

-          Företag som använder sig av datalösningar i molnet från tredjepart kräver idag högsta säkerhet. Det är viktigt att organisationer kan ta del av alla fördelarna med cloud computing utan att tumma på säkerheten. Cloud Security Alliance och Interoute delar den filosofin, säger Joacim Hillervik, Nordenchef för Interoute. Interoute fokuserar på att säkra data från Svenska och Europeiska företag i molnet och vårt medlemskap i CSA reflekterar det engagemanget på ett bra sätt.

För att skydda all kritisk data inom det privata paneuropeiska molnet upprätthåller Interoute en rigorös säkerhetskontroll genom ett integrerat Enterprise System Security Management-system. Systemet är baserat på ISO 27001 ackreditering och är certifierat.

-          Vi är glada att Interoute nu är medlem i Cloud Security Alliance. Cloud computing blir alltmer utbrett och säkerhet är en grundläggande komponent för företag, säger Jim Reavis, vd för CSA. Interoute, som en av de ledande molnleverantörer, stödjer CSA:s övergripande målsättning om att påvisa fördelarna samt understryka sitt åtagande om att säkra kritisk data i molnet.

Interoute erbjuder en omfattande portfölj av säkerhetslösningar inklusive DDoS skydd, brandväggar, intrångsskydd och krypteringstjänster, e-post filtrering och en webbapplikations brandvägg (WAF).

För mer information, vänligen kontakta:
Stina Astner, Nordisk marknadschef Interoute
Mobil: +46 (0) 76-526 2042
E-post: stina.astner@interoute.com

Om Cloud Security Alliance
Cloud Security Alliance är en icke vinstdrivande organisation med mission att främja användningen av bra praxis gällande säkerhetsgarantier inom Cloud Computing. Men också utbildning i användandet av cloud computing, för att säkra andra former av dataanvändning. Cloud Security Alliance leds av en bred koalition av branschens utövare, företag, föreningar och andra intressenter. För ytterligare information, vänligen besök www.cloudsecurityalliance.org och följ CSA på Twitter @cloudsa.

Om Interoute
Interoute äger och förvaltar Europas största och mest avancerade fiberoptiska nätverk. Företaget vänder sig enkom till andra företag och operatörer.  Ett privat nätverk är grunden för att miljoner människor världen över ska kunna kommunicera på ett säkrare och snabbare sätt än via det publika Internet. I nätet finns 59 datacenter integrerade, i vilka man tar hand om några av Europas mest kritiska siter. En stabil och utvecklad infrastruktur är förutsättningen för företags utveckling inom molntjänster och applikationer som i sin tur minskar resandet, sparar administration och underlättar vardagen för arbetstagarna. Bland Interoutes kunder kan nämnas: BMW, Deutsche Bank, Deutsche Post, Eurosport, Ford, Google, Nintendo, Sony BMG, The Times Online och Warner. Inom det nordiska upptagningsområdet har bland andra Ascom, Cision, Carnegie, Capio, Gunnebo, Holmen, Malmö Aviation och Mölnlycke och RMIG, SCA gett Interoute sitt förtroende. Läs mer på www.interoute.com.

Dokument & länkar