Capgemini och InterSystems inleder samarbete för att förbättra svensk sjukvård

Stockholm, 13 Juni, 2017 – I dag lanserer Capgemini, en av världens ledande leverantörer inom konsult, teknologi och outsourcing, och InterSystems, världsledande systemleverantör inom hälso- och sjukvården ett strategiskt partnerskap för att svara på IT-upphandlingar inom den svenska sjukvården.

Svensk sjukvård står inför många utmaningar med föråldrade IT-system, där möjligheten att dela patientinformation över landstingsgränser eller mellan sjukhus är begränsad. Med en åldrande befolkning och ett växande antal patienter med kroniska sjukdomar och komplexa behov är möjligheten att dela data en av de viktigaste sakerna att lösa i de kommande upphandlingar som genomförs under de kommande två åren. För att de stora investeringar som nu görs i nya IT-system ska vara framgångsrika behöver man säkerställa tillgången till patientinformation med hjälp av aktörer med lång erfarenhet och dokumenterad kunskap på detta område. 

Capgemini-gruppen har varit involverade i IT-projekt i många av Sveriges landsting och har en organisation som omfattar 2 400 erfarna IT-konsulter fördelade över hela Sverige. Capgemini har spelat en avgörande roll i digitala utvecklingsprojekt hos flera av Sveriges största myndigheter och offentliga organsiationer.

 “InterSystems enhetliga journalsystem TrakCare® är en samhällsekonomiskt och tekniskt överlägsen lösning, väl anpassad för förutsättningarna inom Svensk hälso- och sjukvård. TrakCare® kan integreras med befintliga och nya system och den webbaserade lösningen är också anpassad för mobila behov.  Det tror jag är avgörande egenskaper för ett system som ska fungera över tid i  en så komplex och föränderlig verksamhet som sjukvården, säger Arne Kåhre, Vice President, ansvarig för Hälso- och sjukvård, Capgemini Sverige AB.

InterSystems har arbetat med utveckling av mjukvara för sjukvården sedan 1978. Deras tjänster används på sjukhus i över 80 länder och TrakCare® används på över 800 platser i 25 länder. Det globala forsknings och analysföretaget KLAS raporterade nyligen att TrakCare®  är ett av de system som har fått flest nya användare globalt, det senaste året. Capgemini har en beprövad förmåga att genomföra digitala utvecklingsprojekt på ledande företag och statliga myndigheter och har varit verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn de senaste 25 åren.

"Tillsammans med Capgeminis väl dokumenterade erfarenhet av att genomföra storskaliga projekt inom den offentliga sektorn i Sverige och utomlands, utgör vi ett starkt team och kommer kunna erbjuda ett tryggt partnerskap för att stödja patienter och vårdgivare", säger Andreas Waldo, Nordenchef InterSystems.

InterSystems och Capgemini kommer genom sitt partnerskap vara redo att spela en avgörande roll för genomförandet av regeringens vision för e-hälsa 2025 och Sveriges ambition att skapa världens mest utvecklade digitaliserade hälso- och sjukvård.

Kontakt InterSystems
Mats Levander, Marketing Manager – Norden
Tel: + 46 732 422 771
E-mail: mats.levander@intersystems.com

Kontakt Capgemini:
Gunilla Resare, Communication Director NE/NO
Tel: + 47 4500 2542
E-mail: gunilla.resare@capgemini.com

Om InterSystems

InterSystems levererar informationslösningar försjukvården och andra sektorer där tillgången till rätt information är en fråga om liv och död. Varje dag används våra lösningar av miljontalsmänniskor i flerän hundra länder. Vi har gjort det här i snart 40 år och våra första kunder, från 1978, förlitar sig fortfarande på våra lösningar.

Läs mer på www.intersystems.com/se

Om Capgemini

Med fler än 190 000 anställda i 40 länder firar Capgemini 50 års jubileum i 2017. Som en av världens främsta leverantörer av management-, teknik- och outsourcingtjänster, rapporterade gruppen i 2016 en omsättning på 12,5 miljarder Euro. Tillsammans med våra kunder, skapar och levererar vi på Capgemini verksamhets-, teknik- och digitala lösningar som motsvarar kundernas affärsbehov och möjliggör innovation och konkurrenskraft. En stark multikulturell organisation har gett oss möjligheten att utveckla ett unikt sätt att samarbeta, the Collaborative Business ExperienceTM, som bygger på Rightshore®, vår globala leveransmodell.

Läs mer på www.se.capgemini.com

Rightshore® är ett registrerat varumärke som tillhör Capgemini

Om oss

Om InterSystems InterSystems levererar avancerade informationslösningar för några av världens viktigaste applikationer. Företaget har sedan 1978 varit en strategisk teknikleverantör inom sjukvården och andra sektorer där fungerande informationshantering är en fråga om liv och död. Varje dag används InterSystems lösningar av miljontals människor i fler än 100 länder.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar