Intropris AB förvärvar jaktbutikskedjan Huntyard & Berras AB

I en uppgörelse som undertecknades den 31 mars övertar Intropris Huntyard & Berras butiker i Vårby, Eskilstuna och Gävle, samt bolagets e-handel. Övertagandet sker genom ett inkråmsförvärv. Samtliga för övertagandet nödvändiga avtal mm är nu upprättade.

Butikerna kommer att drivas i tre separata bolag som är helägda av Intropris AB. Personalen i de tre butikerna följer med i övertagandet. Under en övergångstid behålls namnet Huntyard & Berras.

Huntyard & Berras i Vårby startades 2010. Med en butiksyta på över 1200 kvadratmeter var butiken då Sveriges till ytan största jakt- och fiskebutik. Butikerna i Eskilstuna och Gävle tillkom under 2013.

Intropris startades 2005 som ett e-handelsbolag, 2008 kompletterade verksamheten med en första fysisk butik i Vimmerby. Därefter har ytterligare två butiker öppnats i Intropris namn. Efter övertagandet har således Intropris sex fysiska butiker i Sverige, från Ronneby i söder till Gävle i norr. Samtliga butiker har ett komplett jakt- och fiskeutbud, och alla utom den i Eskilstuna innehar vapenhandlartillstånd och säljer vapen. I vissa av butikerna säljs även hemelektronik och dataprodukter.

Fram till maj 2016 ingick Intropris i Ambia Trading Group AB, då det delades ut till Ambias aktieägare.

”Vi är mycket glada över förtroendet att få överta verksamheten från Huntyard & Berras, och går nu med full kraft vidare för att bygga en verksamhet som maximerar nyttan med e-handel i kombination med traditionella butiker”
säger Intropris styrelseordförande Veine Johansson.

För mer information, kontakta:
Per Östling
per@intropris.se 

Taggar:

Om oss

Intropris är en butikskedja som även bedriver handel på internet. Intropris fokuserar på produkter inom områdena jakt och fiske men vi kompletterar med hemel, data, och småvitt. Intropris butiker finns idag på orterna Ronneby, Vimmerby och Eksjö.

Prenumerera

Dokument & länkar