Bengt Lejdström utsedd till ny ekonomi- och finansdirektör för Intrum Justitia

Bengt Lejdström är för närvarande ekonomi- och finansdirektör i management- och IT konsultföretaget Acando AB, med en omsättning på 150 miljoner EUR, 1 100 anställda och verksamhet i sex länder. Acando AB är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm. Bengt Lejdström har också det senaste halvåret varit tillförordnad VD för Acando. Tidigare arbetade Bengt Lejdström för Nasdaq OMX Stockholm, Europeiska Centralbanken samt som managementkonsult inom finansbranschen. - Jag är mycket nöjd och tacksam att Bengt valt att acceptera erbjudandet om att bli vår ekonomi- och finansdirektör, säger Lars Wollung, VD och koncernchef för Intrum Justitia, och fortsätter: Intrum Justitia befinner sig i en strategisk omvandlingsprocess som förväntas pågå i ytterligare flera år. Bengt har bred erfarenhet av verksamhetsstyrning, s k operational excellence samt förvärv, vilka är av avgörande betydelse för omvandlingsprocessen. Dessutom har han dokumenterad kunskap om det börsnoterade företagets speciella villkor. Bengt Lejdström tillträder som ekonomi- och finansdirektör så snart som möjligt, dock senast den 12 december 2009. Han efterträder Monika Elling som, som tidigare meddelats, utsetts till regionchef för Intrum Justitia i Skandinavien. För ytterligare information v g kontakta: Lars Wollung, VD och koncernchef Tel: 08 546 102 02 Sophie Hammarskjöld, Chief Communications Officer Tel: 08 546 102 03, mobil: 076-768 52 63 E-post: ir@intrum.com Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1924 och har 3 400 anställda i 24 länder. Koncernens omsättning uppgick 2008 till 3,7 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com

Om oss

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 850 anställda i 19 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5.6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar