FLAGGNINGSMEDDELANDE

Försäljning av aktier i Intrum Justitia AB (publ)

På uppdrag av Parkerhouse Investments BV, reg.nr. 34118819 (NL), med adress Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam, meddelas härmed att Cevian Capital L.P. igår den 30 november 2004 utövade sin köpoption att förvärva ytterligare 2 650 669 st aktier i Intrum Justitia AB (publ) av Parkerhouse Investments BV. Parkerhouse Investments BV äger därefter 15 850 000 st aktier i Intrum Justitia AB (publ), vilket representerar 18,65 % av bolagets aktiekapital och röstetal. Stockholm den 1 december 2004 ADVOKATFIRMAN LINDAHL KB Johan Hessius

Om oss

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 850 anställda i 19 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5.6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar