Historisk proforma finansiell information för Intrum Justitia och Lindorff

I syfte att utöka informationen kring sammanslagningen mellan Intrum Justitia och Lindorff är historisk proforma finansiell utveckling för den kombinerade enheten tillgänglig genom följande länk:

Länk till historisk proforma finansiell information

Proforma finansiell historik för resultaräkningen exkluderar de enheter som kommer att avyttras i enlighet med beslut från EU kommissionen, då dessa enheter kommer att redovisas som ”Vinst från avvecklad verksamhet, netto efter skatt” från och med delårsrapporten för andra kvartalet 2017.

Avseende större förvärv under 2016 och det första kvartalet 2017 har konsolidering av Aktua skett från 1 juni 2016 och 1st Credit från 1 februari 2017.

Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 kl.13.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Forsberg, Finansdirektör
Tel: 08 546 102 02

Den 27 juni 2017 slogs Intrum Justitia och Lindorff samman för att bilda branschens ledande leverantör av kredithanteringstjänster. Lindorff grundades 1898 och erbjuder såväl inkassotjänster som köp av skuldportföljer samt betalnings och faktureringstjänster. Intrum Justitia grundades 1923 och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Det sammanslagna Intrum Justitia och Lindorff har närvaro i 23 länder i Europa och ett team på cirka 8 000 anställda som är dedikerade till att arbeta för en sund ekonomi. Den sammanslagna koncernens omsättning uppgick till ca 12.9 miljarder kronor, pro-forma för året som slutade i mars 2017.. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com eller www.lindorff.com .

Om oss

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 850 anställda i 19 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5.6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar