Information avseende Intrum Justitias rapport januari-juni 2017

Intrum Justitia meddelar härmed följande avseende delårsrapporten för andra kvartalet 2017:

  • Rapporten kommer att publiceras den 25 juli kl 07.00 vilket är en vecka senare än vad som tidigare kommunicerats. Senareläggningen är en följd av att sammanslagningen med Lindorff, som genomfördes i slutet av juni, kräver en utökad rapporteringsprocess. Uppgifter för att ringa in till delårspresentationen via audiocast kommer att tillhandahållas den 14 juli.
  • Då sammanslagningen genomfördes endast ett par dagar innan utgången av juni kommer den rapporterade resultaträkningen bestå av Intrum Justitias resultat exklusive Lindorffs enheter. I syfte att ge investerare en mer komplett översikt kommer rapporten, i tillägg, att inkludera en separat del med proforma räkenskaper för den sammanslagna koncernen.
  • De affärsenheter som kommer att avyttras, i enlighet med beslut från EU kommissionen, specifieras i rapporterad och proforma resultaträkning som ”vinst från avvecklad verksamhet, netto efter skatt”. För rapporterad resultaträkning kommer således Intrum Justitia Norge att redovisas på detta sätt. Avseende proforma resultaträkning kommer Intrum Justitia Norge samt Lindorffs enheter i Sverige, Danmark, Finland och Estland att rapporteras på detta sätt. I tillägg kommer, i rapporterad och proforma balansräkning, tillgångar och skulder för enheterna under avyttring att inkluderas under ”anläggningstillgångar och skulder för grupp under avyttring”.
  • Intrum Justitia kommer, senast veckan den 17 juli, att publicera proforma finansiella uppgifter för samtliga kvartal under 2016 samt för första kvartalet 2017 i syfte att ge investerare och analytiker ytterligare insyn i historisk proforma utveckling för den sammanslagna koncernen. I denna historiska proforma rapportering kommer de enheter som skall avyttras att hanteras i enlighet med beskrivningen ovan.

Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017 kl.12.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Forsberg, Finansdirektör
Tel: 08 546 102 02

Den 27 juni 2017 slogs Intrum Justitia och Lindorff samman för att bilda branschens ledande leverantör av kredithanteringstjänster. Lindorff grundades 1898 och erbjuder såväl inkassotjänster som köp av skuldportföljer samt betalnings och faktureringstjänster. Intrum Justitia grundades 1923 och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Det sammanslagna Intrum Justitia och Lindorff har närvaro i 23 länder i Europa och ett team på cirka 8 000 anställda som är dedikerade till att arbeta för en sund ekonomi. Den sammanslagna koncernens omsättning uppgick till ca 12.9 miljarder kronor, pro-forma för året som slutade i mars 2017.. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com eller www.lindorff.com .

Om oss

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 850 anställda i 19 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5.6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar