Intrum Justitia avyttrar dotterbolag

Intrum Justitia har ingått avtal om att avyttra ett av sina dotterbolag i Nederländerna, Buckaroo BV, till BlackFin Capital Partners, ett private equityföretag med fokus på finansiella tjänster i Kontinentaleuropa. Avyttringen är villkorad av sedvanliga stängningsprocedurer samt godkännade av berörda myndigheter. Transaktionen väntas slutföras under det tredje kvartalet 2017.

Buckaroo BV, som förvärvades av Intrum Justitia 2012, är en leverantör av fakturerings- och betalningstjänster med en marknadsledande position i Nederländerna. Efter en strategisk utvärdering har en process för att avyttra bolaget inletts, trots att företaget utvecklats väl som ett helägt dotterbolag i Intrum Justitia. Med sin nya ägare kommer företaget nu ha möjlighet att till fullo dra nytta av den ledande betalningsplattform som bolaget byggt med Intrum Justitia som ägare.

Buckaroo BV har cirka 60 anställda och erbjuder tjänster till mer än 4 500 e-handlare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Ericson, Koncernchef
Tel: 08 546 102 02

Erik Forsberg, Finansdirektör
Tel: 08 546 102 02

Den 27 juni 2017 slogs Intrum Justitia och Lindorff samman för att bilda branschens ledande leverantör av kredithanteringstjänster. Lindorff grundades 1898 och erbjuder såväl inkassotjänster som köp av skuldportföljer samt betalnings och faktureringstjänster. Intrum Justitia grundades 1923 och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Det sammanslagna Intrum Justitia och Lindorff har närvaro i 23 länder i Europa och ett team på cirka 8 000 anställda som är dedikerade till att arbeta för en sund ekonomi. Den sammanslagna koncernens omsättning uppgick till ca 12.9 miljarder kronor, pro-forma för året som slutade i mars 2017.. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com eller lindorff.com.

Om oss

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 850 anställda i 19 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5.6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar