Intrum Justitia överväger anpassning av den operationella kapaciteten i sin brittiska kredithanteringsverksamhet

Intrum Justitia har, som tidigare meddelats, genomfört en omfattande översyn av sin brittiska verksamhet. Slutsatsen av denna översyn är att kredithanteringsverksamheten skulle kräva väsentliga förbättringar och investeringar för att komma till rätta med förlusterna i verksamheten.

Baserat på slutsatserna från översynen påbörjades i slutet av april 2009 en genomgång av alla kundavtal inom kredithanteringverksamheten med målsättningen att förbättra verksamhetens lönsamhet. Efter omsorgsfull analys av resultatet av dessa åtgärder överväger Intrum Justitia att anpassa den opera-tionella kapaciteten till den framtida kundbasen i kredithanteringsverksamheten. Detta innebär att det nuvarande antalet befattningar som behövs i kredithanterings-verksamheten troligtvis kommer att minska, vilket i sin tur medför en risk för personalnedskärningar på grund av övertalighet i verksamheten. Intrum Justitia inleder nu därför förhandlingar med de anställdas arbetstagarrepresentanter avseende dessa troliga förändringar. För ytterligare information, var god kontakta: Lars Wollung, VD och koncernchef Tel: 08 546 10 202 Monika Elling, Ekonomi- och finansdirektör Tel: 0705 120 201 Marcel van Es, tf regionchef Storbritannien och Irland Tel: +31 653 173 254 Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har 3 400 anställda i 24 länder. Koncernens omsättning uppgick 2008 till 3,7 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com

Om oss

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 850 anställda i 19 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5.6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar