Ökning av aktiekapitalet till följd av utnyttjande av personaloptioner i enlighet med Intrum Justitias personaloptionsprogram 2003/2009

Som tidigare meddelats var Intrum Justitias personaloptionsprogram 2003/2009, som antogs av den ordinarie bolagsstämman 2003 och som gav 20 anställda i ledande ställning inom koncernen en möjlighet att förvärva nytecknade aktier till ett lösenpris av 54,60 kronor per aktie, i dess utnyttjandefas under perioden 1 juli 2007–30 maj 2009. Till följd av utnyttjande av tilldelade personaloptioner har Intrum Justitias aktiekapital under juni 2009 ökat från 1 595 733,02 kronor till 1 599 893,02 kronor motsvarande en ökning med 208 000 nya aktier, vilket motsvarar lika många röster. Den ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 4 160 kronor som motsvarar aktieteckningen registrerades av Bolagsverket den 8 juni 2009. Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår därmed till 79 994 651. Redogörelse för personaloptionsprogrammet 2003/2009 finns i Intrum Justitias årsredovisning för 2008 (sidan 69 not 32) samt i senaste delårsrapporten daterad den 28 april 2009. För ytterligare information v g kontakta: Lars Wollung, VD och koncernchef Tel: 08 546 102 02 Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 400 anställda i 24 marknader. Koncernens omsättning uppgick 2008 till 3,7 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com

Om oss

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 850 anställda i 19 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5.6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar