Presentation av Intrum Justitia ABs resultat för januari-december 2015

Intrum Justitia AB publicerar Bokslutskommuniké för 2015 den 28 januari 2016, kl 07.00 CET. Bokslutskommunikén presenteras vid telefonkonferens kl 09.00 samma dag.

Erik Forsberg, tillförordnad Koncernchef, presenterar resultatet och besvarar frågor.

Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att lyssna till konferensen live, vänligen ring +46 (0) 8 505 564 68  (Sverige) eller  +44 (0) 20 342 628 45 (UK).

Direktsänd audiocast via www.intrum.com eller www.financialhearings.com.

Deltagare uppmanas att registrera sig på www.financialhearings.com eller skicka e-post till hearings@financialhearings.com i förväg.

För ytterligare information v g kontakta:

Erik Forsberg, tillförordnad Koncernchef
Tel: 08 546 102 02

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 4 000 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2014 till ca 5,2 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 850 anställda i 19 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5.6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar