Presentation av Intrum Justitia ABs resultat för januari-mars 2017

Intrum Justitia AB publicerar delårsrapport för januari-mars 2017 den 25 april 2017, kl 07.00 CET. Delårsrapporten presenteras vid telefonkonferens kl 09.00 samma dag.

Mikael Ericson, VD och koncernchef och Erik Forsberg, Ekonomi- och finansdirektör, presenterar resultatet och besvarar frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att lyssna till konferensen via telefon, vänligen ring +46 (0) 8 566 425 09 (Sverige) eller +44 (0) 20 300 898 07 (UK).

Direktsänd audiocast via www.intrum.com eller www.financialhearings.com.

För ytterligare information v g kontakta:

Erik Forsberg, Ekonomidirektör

Tel: 08 546 102 02

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 4 000 anställda och affärsverksamhet i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2016 till ca 6,1 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 850 anställda i 19 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5.6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar