Anmälan till EU-kommissionen angående det planerade samgåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff

Nordic Capital Fund VIII, som för närvarande är indirekt majoritetsägare i Lindorff, har lämnat in en anmälan till EU-kommissionen om det planerade samgåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff den 12 april 2017, i syfte att erhålla godkännande enligt EU:s koncentrationsförordning.

Anmälan föregicks i sedvanlig ordning av överläggningar med EU-kommissionens tjänsteavdelningar.

Målsättningen om att slutföra affären under andra kvartalet 2017 kvarstår, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.

För mer information, var vänlig kontakta:

Annika Billberg, kommunikationsdirektör, Intrum Justitia

+46 702 67 97 91, a.billberg@intrum.com

Om Intrum Justitia:
Intrum Justitia erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och långsiktig lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 4 000 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2016 till 6,1 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com

Om Lindorff:
Lindorff har hjälpt människor hantera krediter i över 100 år. Huvudkontoret finns i Oslo i Norge, i samma stad där Eynar Lindorff grundade företaget 1898. I dag har Lindorff 4 400 anställda i tolv länder runt om i Europa, som hjälper kunderna tillbaka till en tillvaro med bättre ekonomi. Nordic Capital Fund VIII är majoritetsägare i Lindorff, som erbjuder såväl inkassotjänster och köp av fordringar som betalnings- och faktureringstjänster. År 2016 uppgick Lindorffs nettoomsättning till 647 MEUR (2015: 534 MEUR). Mer information finns på www.lindorff.com

Om Nordic Capital:
Nordic Capitals private equity-fonder har sedan 1989 investerat i medelstora företag framförallt i Norden.   Genom att vara en engagerad ägare och genom ett fokus på strategisk utveckling och operativa förbättringar skapar Nordic Capital förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Nordic Capitals fonder investerar i företag i norra Europa och i utvalda investeringsmöjligheter internationellt. Den senaste fonden är Nordic Capital Fund VIII med 3,5 miljarder EUR i tillgängligt kapital från internationella institutionella investerare som t.ex. pensionsfonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey, Kanalöarna. Rådgivare till fonderna är NC Advisory-bolagen i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Mer information om Nordic Capital finns på www.nordiccapital.com    

 

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper över 100 000 företag runt om i Europa. Under de tolv månader som avslutades i september 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,1 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar