Delårsrapport januari-september 2003

Intrum Justitia AB Delårsrapport, januari-september 2003 Nettoomsättningen ökade med 5 procent * Koncernens nettoomsättning ökade med 5 procent till 2 121,9 MSEK (2 024,1) under årets första nio månader, varav 702,2 MSEK (692,3) avsåg tredje kvartalet. * Nettoresultatet för årets nio första månader uppgick till -28,6 MSEK (81,2). Nettoresultatet för det tredje kvartalet var -25,5 MSEK (41,4). I resultatet för årets första nio månader ingår jämförelsestörande poster om -259,0 MSEK (-8,5). * Resultat per aktie för årets första nio månader var -0,34 SEK (1,35). Kassaflödet från den löpande verksamheten under samma period uppgick till 199,8 MSEK (212,6). * Granskningen av den engelska verksamheten avslutad. Bedömningen är att reserveringsbehovet för redovisningsfelaktigheterna i Intrum Justitias engelska verksamhet uppgår till 184 MSEK. Detaljerad beskrivning återfinns i separat pressmeddelande av dagens datum. * Operativt resultat, exklusive England och därtill relaterade kostnader, uppgick till 315,9 MSEK, en ökning med 32 procent för årets första nio månader. * Den organiska omsättningstillväxten för årets första nio månader, exklusive den engelska verksamheten, uppgår till närmare 10 procent. Telefonkonferens Kvartalsrapporten kommenteras av koncernchef Jan Roxendal och finansdirektör Bertil Persson i en telefonkonferens idag kl 15.00. För att deltaga, ring +44 208 515 2319 eller +1 800 814 4941. En inspelad version finns tillgänglig i 48 timmar efter konferensen på tel: +44 208 797 2499 med kod 948806#. Ytterligare information: Jan Roxendal, verkställande direktör och koncernchef Tel: 08-546 10 200 Bertil Persson, vice verkställande direktör och finansdirektör Tel: 08-546 10 200 Anders Antonsson, Investor Relations Tel: 08-546 10 206, mobil: +46 703 36 78 18 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00150/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00150/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar