Den ekonomiska krisen i Europa fortsätter: En tredjedel av Europas befolkning står utanför den ekonomiska återhämtningen

Resultaten från Intrum Justitias European Consumer Payment Report 2013 visar att en tredjedel av Europas konsumenter befinner sig i dåliga ekonomiska omständigheter. Så många som 27 procent sa i undersökningen att de inte hade tillräckligt med pengar för ett värdigt liv. I Sverige håller hela 22 procent med om detta påstående. Skälen bakom de finansiella problemen för de europeiska konsumenterna varierar, vilket skapar en klyfta mellan norra/tysktalande Europa och södra/östra Europa.

Bevisen för polariseringen mellan norra och södra Europa har under ett flertal år varit uppenbara i Intrum Justitias rapport European Payment Index. I Intrum Justitias första paneuropeiska studie bland konsumenter visar resultaten att detta fortfarande gäller, men också att en tredjedel av de europeiska konsumenterna, i syd och öst såväl som i nord och väst, upplever allvarliga ekonomiska svårigheter.

Resultaten visar att 35 procent av respondenterna säger att de inte hade kunnat betala en räkning vid åtminstone ett tillfälle under de senaste 6 månaderna föregående undersökningen. Ännu mer oroande är att 26 procent inte har några pengar kvar efter att de ha betalat sina månatliga räkningar och 27 procent sa att de inte hade nog med pengar för att leva ett värdigt liv.

”Detta hotar den ekonomiska tillväxten på lång sikt och kan potientiellt utgöra en risk för spänningar inom och mellan länder,” säger Lars Wollung, vd och koncernchef för Intrum Justitia.

Bland svenskarna svarade 28 procent att de på grund av brist på pengar inte hade kunnat betala en räkning vid något tillfälle under de senaste 6 månaderna, 17 procent att de inte hade pengar kvar efter att månadens räkningarna var betalda och 22 procent höll med om påståendet att de inte hade pengar till en värdig tillvaro.

Undersökningen visar att en majoritet av européerna, hela 76 procent av respondenterna (i Sverige 75 procent), vill ta fullt ansvar för sin ekonomi och säger att räkningar ska betalas i tid. Dock kämpar många med att få ekonomin att gå ihop varje månad.

”Människor vill göra rätt för sig, men den ekonomiska situationen i Europa just nu gör det svårt för många människor och utvecklingen vi ser hotar att göra situationen värre. Att så många som en fjärdedel av respondenterna känner sig oroliga för att öppna brevlådan av rädsla för att få nya räkningar är i sig en bekymrande signal. Det verkar som om Europas befolkning ännu inte känner någon effekt av de åtgärder som är vidtagna av regeringarna för att vända det dåliga ekonomiska klimatet,” säger Lars Wollung.

Skälen bakom de finansiella problemen i Europa skiljer sig åt. Undersökningen visar att invånarna i norr, samt i de tysktalande länderna i Europa (Sverige, Finland, Norge, Danmark, Österrike, Schweiz och Tyskland) egentligen själva tycker sig ha det bättre ställt ekonomiskt än européer i genomsnitt. Av svenskarna tror sig 22 procent ha det bättre ställt än  den genomsnittliga européen och hos norrmännen är motsvarande siffra 47 procent. Istället tror dessa invånare att deras ekonomiska problem härrör från överkonsumtion. Snabba krediter finns tillgängliga och är mer använda i norra Europa, särskilt i Skandinavien.

Invånarna i Syd- och Östeuropa (Italien, Spanien, Grekland, Portugal, Ungern, Polen, Estland, Tjeckien och Slovakien) ser höga arbetslöshetssiffror och låg likviditet som skäl till deras finansiella svårigheter.

“För att lösa situationen och återuppbygga självförtroendet hos konsumenter i Europa måste åtgärder vidtas – och ansvaret ligger lika mycket hos företag och myndigheter som hos banker. Lagar och regler bör förbättras, förstärkas och införas för att säkerställa att företag ska kunna bedriva hälsosamma affärsrörelser och expandera sina verksamheter. Likaledes bör konsumenter kunna lita på att befintligt regelverk kan hjälpa dem att undvika att hamna i besvärliga skuldsituationer. Dessutom behöver alla europeiska länder förstärka skolutbildningen på ett tidigt stadium i frågor som rör privatekonomi för att kunna ändra attityder när det gäller betalningar. Detta kommer att förändra konsumenternas betalningsvanor och Europas ekonomin på lång sikt,” avslutar Lars Wollung.

Annika Billberg, IR- och Kommunikationschef
Tel: 08 546 102 03
Mobil: 070 267 97 91
E-post: a.billberg@intrum.com

Madeleine Bosch
Head of EPI Research, Intrum Justitia
Tel: +31 70 452 7323
Mobile: +31 64 6212 579
E-mail: m.bosch@intrum.com

Om rapporten: Vår första European Consumer Payment Report lanserades 2013. Som en ”katalysator för en sund ekonomi” ser Intrum Justitia behovet av att regelbundet ta pulsen på mer än 10 000 konsumenter i Europa. Vårt mål är att bättre förstå de livets realiteter som driver konsumentbeteende när det gäller att betala för produkter och tjänster. Informationen i European Consumer Payment Report baseras på en självifylld webbundersökning som utförts av undersökningsföretaget Trendbox.

Om Intrum Justitia: Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 500 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2012 till ca 4.1 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar