Extra bolagsstämma i Intrum Justitia AB

Extra bolagsstämma i Intrum Justitia AB Intrum Justitia AB:s extra bolagsstämma hölls den 17 augusti 2004 i Nacka med omkring 20 personer närvarande. Val av styrelseledamot och styrelsesuppleant Stämman valde enligt förslag från ägare representerande totalt cirka 56 procent av aktiekapital och röster att utöka Intrum Justitias styrelse så att den består av nio ordinarie ledamöter med en styrelsesuppleant. Vidare beslöt stämman enligt förslag från samma ägare att nyvälja Lars Förberg till ordinarie styrelseledamot samt att välja tidigare styrelseledamoten Dennis Punches till styrelsesuppleant. Detta innebär att Intrum Justitia AB:s styrelse består av Bo Ingemarson (ordförande), Björn Fröling (vice ordförande), Lars Förberg, Gerard De Geer, Reinhold Geijer, Bo Göransson, Maria Lilja, Jim Richards och Christian Salamon samt Dennis Punches (styrelsesuppleant), samtliga för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Lars Förberg, 38 år, är vd och delägare i Amaranth Capital. Han har tidigare varit Chief Investment Officer vid Custos samt arbetat för Nordic Capital. Förberg har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Ordinarie bolagsstämma i Intrum Justitia hölls den 5 maj 2004. För ytterligare information kontakta: Anders Antonsson, informationschef Tel: 08-546 10 206, mobil: 0703-36 78 18 E-post: a.antonsson@se.intrum.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/17/20040817BIT21190/wkr0001.pdf PDF-version

Om oss

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 850 anställda i 19 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5.6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar