Glass Lewis rekommenderar aktieägare att rösta för samgåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff

Glass Lewis, en ledande internationell rådgivare till aktieägare inför bolagsstämmor, rekommenderar aktieägare att rösta för styrelsens förslag till den extra bolagsstämman att godkänna samgåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff samt att emittera nya aktier till Lindorffs aktieägare.

Detta följer rekommendationen från en annan ledande rådgivare, ISS, den 28 november att också rekommendera aktieägarna att rösta för.

För mer information inför den extra bolagsstämman den 14 december vänligen se www.intrum.com .

För ytterligare information v g kontakta:

Erik Forsberg, CFO
Tel: 08 546 102 02

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 850 anställda och affärsverksamhet i 19 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5,6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 850 anställda i 19 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5.6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar