Granskningen av det engelska dotterbolaget slutförd

Granskningen av det engelska dotterbolaget slutförd Reserveringar: - Den initiala justeringen avseende bokföringsfel om 80 MSEK kvarstår (resultatfört i andra kvartalet 2003) - Ytterligare reservering om 104 MSEK belastar tredje kvartalet för att säkerställa överensstämmelse med koncernens policy avseende icke fördelade inbetalningar - Kostnad för granskning, nya processer och rutiner uppgår till 48 MSEK av vilka 41 MSEK belastar det tredje kvartalet - Bevis för avsiktligt missvisande resultat- och balansräkningar - möjligheten till rättsliga åtgärder utreds - Nya arbetsprocesser för finansiell rapportering och kontrollfunktioner implementerade under 2003 Presskonferens idag kl 10.00 på Operaterassen i Stockholm Intrum Justitia bjuder in till presskonferens för journalister och analytiker idag kl. 10.00 på Operaterassen i Stockholm. Koncernchef Jan Roxendal och ordförande Bo Ingemarson presenterar sina slutsatserna från granskningen och redogör för resultatet för tredje kvartalet 2003 samt svarar på frågor. Konferensen kommer att hållas på svenska. För att lyssna på konferensen ring +46 8 500 500 91. Intrum Justitias ordförande, koncernchef och andra medlemmar ur företagsledningen kommer att vara tillgängliga för enskilda intervjuer efter presskonferensen. Telefonkonferens idag kl 15.00 Slutsatserna från granskningen och resultatet för tredje kvartalet kommer att presenteras på engelska på en telefonkonferens idag kl. 15.00. Ring följande nummer för att lyssna: +44 208 5152319 eller +1 800 814 4941. Intrum Justitia representeras av koncernchef Jan Roxendal och CFO Bertil Persson. Konferensen kommer även att sändas på Internet. En inspelning av telefonkonferensen är tillgänglig ungefär en timme efter det att konferensen avslutats. Inspelningen kommer att vara tillgänglig under 48 timmar. Numret för inspelningen är +44 208 7972499, kod: 948806#. Intrum Justitia, Europas ledande koncern för tjänster inom kreditadministration, har till största del slutfört granskningen av sitt engelska dotterbolag efter tillkännagivandet den 28 juli 2003 att felaktigheter i redovisningen hade upptäckts och att en fullständig granskning omedelbart hade inletts. Omfattning, mål och slutsatser av granskningen presenteras i bilaga 1. Se även delårsrapporten för det tredje kvartalet, vilken publicerats idag. (sid 2 av 4) För ytterligare information, kontakta Jan Roxendal, vd och koncernchef Anders Antonsson, informationschef Tel: 08-546 10200 Tel: 08-546 10206, mobil: 070-336 7818 E-post: a.antonsson@se.intrum.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00120/wkr0001.doc Hela pressmeddelandet http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00120/wkr0002.pdf Hela pressmeddelandet

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar