Intrum etablerar marknadsledande position i Italien

Intrum har ingått avtal om förvärv av CAF S.p.A (CAF), det tredje största företaget inom kredithanteringstjänster för osäkra fordringar i Italien. I samband med detta har Intrum förvärvat en stor diversifierad skuldportfölj där inkasseringen hanteras av CAF.

Säljaren av CAF och den skuldportfölj som CAF betjänar är bolag inom Lone Star Funds, ett globalt private equity-företag. Den totala köpeskillingen för CAF och skuldportföljen är cirka 200 miljoner euro, på kontant och skuldfri basis.

”Genom att förvärva CAF och skuldportföljen som hanteras av CAF blir Intrum en av marknadsledarna på den viktiga italienska marknaden, där vi ser en stor potential för stark tillväxt de närmaste åren. CAF har mycket god och lönsam tillväxt genom långvariga kundrelationer och bred erfarenhet av att inkassera både säkerställda och icke säkerställda konsumentfodringar samt fodringar inom små och medelstora företag. Genom att kombinera förvärvet av CAF med en stor portföljinvestering etablerar vi en balanserad affärsmodell för Intrum i Italien, vilket ytterligare stärker vår position som den självklara marknadsledaren inom kredithantering i Europa”, säger Mikael Ericson, VD och koncernchef för Intrum.

CAF är ett av få kredithanteringsföretag i Italien med en rating som gör att man kan arbeta med inkasseringstjänster för särskilt exponerade banker och enheter med en värdepapperiserad struktur inom förfallna fodringar. CAF sysselsätter cirka 200 personer inom kredithanteringstjänster på tre platser i ItalienKredithanteringsverksamheten, exklusive avkastning på investeringar i portföljer, beräknas ha en omsättning om cirka 30 miljoner euro med en EBITDA om cirka 11 miljoner euro för år 2018.

Den förvärvade skuldportföljen är diversifierad och består av ett stort antal fodringar mot konsumenter och små och medelstora företag. Skulderna är både säkerställda och icke säkerställda.

Förvärvet förväntas slutföras  i december 2017. CAF kommer att ingå i Intrums västra och södra europeiska region.

Investeringen kommer att finansieras av Intrums tillgängliga likvida medel och kreditfaciliteter. För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Ericson, VD och koncernchef 
Tel: 08-546 102 02

Erik Forsberg, Finansdirektör
Tel: 08–546 102 02

Louise Bergström, Investor Relationsdirektör
Tel: +46 73 158 47 88
E-post: lo.bergstrom@intrum.com

Denna information är sådan information som Intrum Justitia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2017-12-03 kl 01.20.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper över 100 000 företag runt om i Europa. Under de tolv månader som avslutades i september 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,1 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar