Intrum Justitia avyttrar sin skotska verksamhet

Som tidigare meddelats har Intrum Justitia under en tid haft för avsikt att avveckla sin verksamhet på den skotska marknaden. I enlighet härmed har Intrum Justitia idag träffat avtal med fem intressenter som kommer att ersätta Intrum Justitia Ltd som bolagsman vid dess utträde ur Intrum Justitias skotska kommanditbolag (Eng.: Limited Liability Partnership), Stirling Park LLP. Vid utträdet kommer Intrum Justitia att återfå sitt insatta kapital i bolaget om £625.000. Tre personer ur Stirling Parks före detta ledningsgrupp kommer genom transaktionen att erhålla en minoritetsandel i Stirling Park LLP, medan resterande majoritetsandel kommer att innehas av två ytterligare personer som inte är närstående till Intrum Justitia eller till ledningen i Stirling Park. - Vi tar detta steg för att fortsätta att strömlinjeforma vår verksamhet på den brittiska marknaden, säger Lars Wollung, VD och koncernchef för Intrum Justitia, och fortsätter: Vi är nöjda över att ta träffat detta avtal med delar av Stirling Parks ledning som nu kommer att fortsätta att tillhandahålla högkvalitativa tjänster på den skotska marknaden och vi ser fram emot att samarbeta med Stirling Park för att serva våra andra brittiska kunders bästa. Stirling Park svarade för motsvarande cirka 1,4 procent av Intrum Justitia-koncernens totala omsättning för verksamhetsåret 2008. Den nu aktuella transaktionen resulterar i en förlust för koncernen om cirka 1,1 miljoner £ och kommer att belasta resultatet för juni 2009. För ytterligare information v g kontakta: Lars Wollung, VD och koncernchef Tel: 08 546 102 02 Monika Elling, CFO Mobil: 0705 12 02 01 Marcel van Es, tf Regionchef Storbritannien och Irland Tel: +31 653 173 254 Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1924 och har 3 400 anställda i 24 länder. Koncernens omsättning uppgick 2008 till 3,7 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper över 100 000 företag runt om i Europa. Under de tolv månader som avslutades i september 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,1 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar