Intrum Justitia förvärvar portföljer med köpta avskrivna fordringar som tidigare ägts tillsammans med Goldman Sachs

Intrum Justitia och Goldman Sachs har sedan 2003 bedrivit ett framgångsrikt samarbete för förvärv av större portföljer med avskrivna fordringar genom två samverkansbolag; SDF 50 AG och SDF 75 AG. Samarbetet har resulterat i flera investeringar i Tyskland, Spanien och Storbritannien.

En utvärdering av de gemensamt ägda portföljerna har gett vid handen att dessa nu har nedbringats till en storlek för vilken gemensam finansiering och förvaltning inte längre innebär optimal effektivitet. Därför har Intrum Justitia idag förvärvat Goldman Sachs’ ägarandelar i samverkans¬bolagen där portföljerna ägs. Portföljerna består av drygt 300 000 ärenden och har ett bruttoinkasseringsvärde överstigande 21 miljarder SEK. Den tyska portföljen utgör drygt två tredjedelar av den totala investeringen. Intrum Justitia har hanterat portföljerna sedan de förvärvades och har därigenom skaffat sig god kunskap om dem tillsammans med värdefull data. Förutom en avkastning i nivå med rådande marknadsvillkor kommer Intrum Justitia genom förvärvet och ägarförändringen dessutom att uppnå ytterligare positiva effekter genom minskade kostnader. - Vi är mycket nöjda med att ha nått en överenskommelse för utköpet på villkor som återspeglar den aktuella marknadssituationen. Det utmärkta samarbetet vi haft hittills med Goldman Sachs är givetvis mycket viktigt för oss, och vi ser fram mot fortsatta gemensamma investeringsprojekt där båda parters styrkor används på bästa sätt och till bådas fördel. Detta förvärv stärker vår tidigare prognos att kunna investera i storleksordningen 700 miljoner SEK inom området köpta fodringar, säger Lars Wollung, VD och koncernchef för Intrum Justitia. Samarbetet med Goldman Sachs kommer att fortsätta för framtida potentiella investeringar i Europa. För ytterligare information var god kontakta: Lars Wollung, VD och koncernchef Intrum Justitia AB Tfn 08 546 10 202 Monika Elling, Ekonomi- och finansdirektör Intrum Justitia AB Tfn 0705 12 02 01 Om Intrum Justitia Intrum Justitia är Europas ledande kredithanteringsföretag och erbjuder heltäckande tjänster som syftar till att påtagligt förbättra kassaflöde och långsiktig lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har 3 400 anställda i 24 länder. Koncernens omsättning uppgår till cirka 3,7 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper över 100 000 företag runt om i Europa. Under de tolv månader som avslutades i september 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,1 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar