Intrum Justitia justerar kostnadsallokeringsprincip

Från och med 2012 kommer Intrum Justitia att tillämpa en ny princip avseende allokering av gemensamma kostnader mellan koncernens två verksamhetsområden, Kredithantering och Finansiella Tjänster. Verksamhetsområdenas resultat har tidigare inkluderat en allokering av merparten av koncernens gemensamma kostnader. Enligt den nya principen kommer endast kostnader som direkt går att hänföra till respektive enhet att inkluderas i verksamhetsområdets resultat, såsom produktionskostnader, IT-kostnader och försäljningskostnader. Kostnader av mer gemensam karaktär, främst avseende marknadsföring och administration, kommer inte att allokeras ut på respektive verksamhetsområde, utan kommer att rapporteras som gemensamma kostnader.

”Vår bedömning är att denna förändring ger en mer korrekt bild av koncernens lönsamhet utifrån dess verksamhetsområden. Verksamheten inom Kredithantering och Finansiella Tjänster drivs enhetligt i respektive region, inom ramen för vår geografiska organisation, vilket medför att en resultatredovisning för verksamhetsområden som innehåller en lägre andel allokerade kostnader är mer relevant”, säger Erik Forsberg, Ekonomidirektör på Intrum Justitia

Den förändrade principen påverkar inte koncernens redovisning av dess totala rörelseresultat eller rapporteringen för de tre geografiska regionerna, utan enbart redovisningen av resultat uppdelat på Kredithantering och Finansiella Tjänster.

Intrum Justitia publicerar idag historiska kvartalssiffror för åren 2011-2010 där verksamhetsresultaten för Kredithantering och Finansiella tjänster omräknats enligt den nya principen. Siffrorna är tillgängliga på www.intrum.com under fliken Investor Relations > Financial facts > New cost allocation.

För mer information:

Erik Forsberg, CFO 

Tel: 08 – 546 103 96

Annika Billberg, IR & Kommunikationschef 

Tel: 070-267 97 91, E-mail: a.billberg@intrum.com

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 100 anställda i 22 länder. Koncernens omsättning uppgick 2010 till 3,8 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar