Intrum Justitia överväger anpassning av den operationella kapaciteten i sin brittiska kredithanteringsverksamhet

Intrum Justitia har, som tidigare meddelats, genomfört en omfattande översyn av sin brittiska verksamhet. Slutsatsen av denna översyn är att kredithanteringsverksamheten skulle kräva väsentliga förbättringar och investeringar för att komma till rätta med förlusterna i verksamheten.

Baserat på slutsatserna från översynen påbörjades i slutet av april 2009 en genomgång av alla kundavtal inom kredithanteringverksamheten med målsättningen att förbättra verksamhetens lönsamhet. Efter omsorgsfull analys av resultatet av dessa åtgärder överväger Intrum Justitia att anpassa den opera-tionella kapaciteten till den framtida kundbasen i kredithanteringsverksamheten. Detta innebär att det nuvarande antalet befattningar som behövs i kredithanterings-verksamheten troligtvis kommer att minska, vilket i sin tur medför en risk för personalnedskärningar på grund av övertalighet i verksamheten. Intrum Justitia inleder nu därför förhandlingar med de anställdas arbetstagarrepresentanter avseende dessa troliga förändringar. För ytterligare information, var god kontakta: Lars Wollung, VD och koncernchef Tel: 08 546 10 202 Monika Elling, Ekonomi- och finansdirektör Tel: 0705 120 201 Marcel van Es, tf regionchef Storbritannien och Irland Tel: +31 653 173 254 Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har 3 400 anställda i 24 länder. Koncernens omsättning uppgick 2008 till 3,7 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper över 100 000 företag runt om i Europa. Under de tolv månader som avslutades i september 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,1 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar