Intrum Justitia publicerar årsredovisning 2014 på koncernens webbplats

Från och med idag, onsdag den 1 april 2015, finns Intrum Justitia AB:s årsredovisning för 2014 tillgänglig i svensk och engelsk version på koncernens webbplats, www.intrum.com.

Tryckt version av årsredovisningen 2014 på svenska och engelska finns tillgänglig från mitten av april och kan beställas via www.intrum.com eller via e-post ir@intrum.com.

För ytterligare information v g kontakta:

Erik Forsberg, CFO
Tel: 08 546 102 02

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 800 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2014 till ca 5,2 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 850 anställda i 19 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5.6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar