Intrum Justitia publicerar omräknade historiska siffror

Som tidigare kommunicerat i bokslutskommunikén för 2013 har Intrum Justitia ändrat den geografiska sammansättningen av regionerna, gällande från den 1 januari 2014. Ändringen innebär att verksamheten i Nederländerna ingår i regionen Norra Europa iställer för regionen Västra Europa. Med anledning av denna ändring har Intrum Justitia idag publicerat omräknade historiska siffror för varje kvartal under 2012-2013.  Sifforna finns tillgängliga på koncernens hemsida www.intrum.com under fliken Investor Relations/Financial Figures/Restated Figures.


För ytterligare information v g kontakta:

Erik Forsberg, CFO Tel: 08 546 102 02

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 600 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2013 till ca 4,6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar